Kukurica

kukurica

Kukurica je už od nepamäti právom nazývaná kráľovnou našich polí, nielen z dôvodu jej veľkoplošného zastúpenia na našom území, ale aj z hľadiska jej širokého uplatnenia ako krmoviny, potraviny a v neposlednom rade ako cennej suroviny pre priemyselné využitie. Kukurica je veľmi stará rastlina. Spolu so pšenicou a ryžou sa podielľajú 50 % na potravinovej produkcii. Spôsob jej domestifikácie je jednou z najväčších záhad genetiky. Do Európy sa dostala po príchode Španielov do Ameriky. Na Slovensko sa dostala z Maďarska v polovici 18. storočia. V súčasnosti je rozšírená na celom svete, pretože je veľmi prispôsobivá. K najväčším producentom kukurice patria USA, Čína, Brazília a Mexiko.

Kukurica nie je schopná samostatnej existencie bez poľnohospodárskej pomoci. Za posledné desaťročie sa významne zvýšila produkcia tejto dôležitej plodiny, a to hlavne vďaka používaniu moderných hybridných osív, hnojeniu a prípravkom na ochranu proti škodlivým činiteľom, hlavne burinám a škodcom. Pri širokoriadkovom spôsobe pestovania je hneď od začiatku vegetačného obdobia veľmi náročná na svoje životné prostredie (t.z. spôsob prípravy pôdy pred výsevom, obsah a prístupnosť živín v pôde).

Nezanedbateľný je aj vplyv konkurenčných burín, a to nielen zbytočným odoberaním živín a pôdnej vlahy, ale hlavne z dôvodu zatienenia, a tým ovplyvnenia rastu a vývoja kukurice.

Ochráňte osivo kukurice pred pôdnymi škodcami

Drôtovce - larvy kováčikov Elateridae

Drôtovce - larvy kováčikov Elateridae
 • Pôvod: domáci škodca
 • Prezimované jedince sa objavujú obvykle v apríli alebo v máji
 • Najviac škody spôsobujú larvy na jar pri klíčení a vzchádzaní kukurice
 • Dospelé jedince sa živia rastlinnými pletivami
 • Poškodené časti rastlín postupne odumierajú
 • Dôležité je chrániť osivo a podzemné časti rastlín
 • Dĺžka účinku moridla je postačujúca na štyri týždne
kukurica
kukurica
 • Účinná látka - tefluthrin
 • Insekticídne moridlo vo forme mikrokapsúl
 • Spoľahlivá ochrana proti drôtovcom (Agriotes spp.) v kukurici
 • Výborná účinnosť bez ohľadu na poveternostné podmienky, spoľahlivosť aj za sucha
 • Dva spôsoby účinku: dýchací a repelentný
 • Mimoriadna tolerancia ku klíčiacej a vzchádzajúcej kukurici

Odporúčania

Slabý až štandardný tlak drôtovcov - morenie Elevation PLUS

Veľmi silný výskyt drôtovcov - morenie Elevation PLUS + 8-10 kg Force 1,5 G

kukurica


 

Kukuričiar koreňový - Diabrotica virgifera virgifera LeConte

Kukuričiar koreňový- Diabrotica virgifera virgifera LeConte
 • Pôvodom ide o teplomilný druh škodcu z Ameriky
 • Larvy sú štíhle, bielej až krémovej farby, poškodzujú hlavné aj vedľajšie korene, neskôr aj bazálny uzol
 • Dospelé jedince požierajú blizny a peľ na metlinách kukurice
 • Dôležité je ochrániť celú koreňovú sústavu rastliny
 • Dĺžka účinnosti použitého prípravku musí byť aspoň 6 až 8 týždňov od sejby, aby bol porast ochránený počas dôležitej fázy vegetácie
 • Pri boji s kukuričiarom koreňovým treba mať na pamäti jeho spôsob života a nároky na životné prostredie. Podľa tohto zvoľte vhodný termín insekticídnej ochrany, tzn. klasické moridlo v dobe jeho škodlivosti už nepôsobí, je potrebné aplikovať granulát Force 1,5 G s dobou účinnosti až 10 týždňov a pôsobením v celom profile koreňového systému.
force_1,5 syngenta
 • Granulovaný insekticíd na priame použitie v kukurici
 • Ochrana pozemkov s výskytom kukuričiara koreňového
 • Aplikácia špeciálnymi aplikátormi do riadkov pri sejbe kukurice
 • Účinná látka tefluthrin sa v pôde mení z pevného na plynné skupenstvo, stáva sa tak v pôde mobilnejšou
 • Prípravok má rýchly účinok a silné reziduálne pôsobenie proti širokému spektru škodcov z radu chrobáky (Coleoptera), tzn. vrátane drôtovcov, dvojkrídlovcov...

Odporúčania

Štandardný výskyt kukuričiara koreňového - 12-13 kg Force 1,5 G na hektár

V prípade osiva moreného Elevation PLUS (Force 20 CS) je možné dávku Force 1,5 G znížiť o 10 %, pričom musí byť dodržaná minimálna registračná dávka.

Použitie a dávkovanie

Force 1.5G použitie dávkovanie Syngenta

Schéma technológie ošetrenia kukurica

schema_kukurica.jpg
kukurica