You are here

Riešenie Syngenta

Obilniny

Obilninám je v rámci ochrany rastlín venovaná veľká pozornosť.

Kukurica

Kukurica nie je schopná samostatnej existencie bez pomoci poľnohospodárstva.

Slnečnica

Slnečnice potrebujú podmienky bez konkurencie burín, chorôb a škodcov.

Repka ozimná

Repka je vynikajúcou predplodinou.

Jablone

Na Slovensku má pestovanie ovocia dlhú tradíciu siahajúcu až do stredoveku.

Vinič

Vinič vyžaduje veľkú starostlivosť.

Zemiaky

Zemiaky sú najvýznamnejším potravinovým koncentrátom na svete.

Cukrová repa

Zdravý listový aparát je predpokladom k dosiahnutiu vysokej úrody.

Zelenina

Patríme k významným šľachtiteľom osiva zeleniny.

Pastva pre včely

Príspevok Syngenty k udržaniu biodiverzity v poľnohospodárstve.