You are here

Riešenie Syngenta

cereals syngenta

Obilniny

Obilninám je v rámci ochrany rastlín venovaná veľká pozornosť.

cta corn syngenta

Kukurica

Kukurica nie je schopná samostatnej existencie bez pomoci poľnohospodárstva.

slunečnica syngenta

Slnečnica

Slnečnice potrebujú podmienky bez konkurencie burín, chorôb a škodcov.

rapeseed syngenta

Repka ozimná

Repka je vynikajúcou predplodinou.

apple special syngenta

Jablone

Na Slovensku má pestovanie ovocia dlhú tradíciu siahajúcu až do stredoveku.

vineyard syngenta

Vinič

Vinič vyžaduje veľkú starostlivosť.

potato syngenta

Zemiaky

Zemiaky sú najvýznamnejším potravinovým koncentrátom na svete.

sugarbeet syngenta

Cukrová repa

Zdravý listový aparát je predpokladom k dosiahnutiu vysokej úrody.

zelenina syngenta

Zelenina

Patríme k významným šľachtiteľom osiva zeleniny.

včela syngenta

Pastva pre včely

Príspevok Syngenty k udržaniu biodiverzity v poľnohospodárstve.