Riešenie Syngenta

obilniny

Obilniny

Obilninám je v rámci ochrany rastlín venovaná veľká pozornosť.

kukurica

Kukurica

Kukurica nie je schopná samostatnej existencie bez pomoci poľnohospodárstva.

slnecnica

Slnečnica

Slnečnice potrebujú podmienky bez konkurencie burín, chorôb a škodcov.

repka

Repka ozimná

Repka je vynikajúcou predplodinou.

jablon

Jablone

Na Slovensku má pestovanie ovocia dlhú tradíciu siahajúcu až do stredoveku.

vinic

Vinič

Vinič vyžaduje veľkú starostlivosť.

zemiaky

Zemiaky

Zemiaky sú najvýznamnejším potravinovým koncentrátom na svete.

cukrova repa

Cukrová repa

Zdravý listový aparát je predpokladom k dosiahnutiu vysokej úrody.

zelenina

Zelenina

Patríme k významným šľachtiteľom osiva zeleniny.

pastva pre vcely

Pastva pre včely

Príspevok Syngenty k udržaniu biodiverzity v poľnohospodárstve.