You are here

Olejniny

sunflower syngenta

Slnečnica

Olejniny sú významnou skupinou plodín v rámci svetovej rastlinnej výroby.

rapeseed syngenta

Repka ozimná

Repka je dôležitým prerušovačom obilných sledov a vynikajúcou predplodinou.