Kariéra v spoločnosti Syngenta

Aktuálnu ponuku voľných miest v spoločnosti Syngenta nájdete na korporátnych webových stránkach jobs.syngenta.com

Ak by ste mali záujem u nás v budúcnosti pracovať, zaregistrujte sa prosím do databázy uchádzačov.

Získavanie a výber uchádzačov prebieha výhradne prostredníctvom registrácie na vyššie uvedených stránkach.

cta syngenta

Prečo k nám

Syngenta je celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou v oblasti agrobiznisu, ktorá presadzuje udržateľné poľnohospodárstvo inovatívnym výskumom a technológiami. Spoločnosť patrí medzi popredných lídrov v ochrane rastlín a taktiež na vysoko cenenom trhu s osivami.

Naša história pramení z priemyselnej tradície a siaha až 250 rokov dozadu. V súčasnej dobe zamestnávame vyše 28 000 ľudí vo viac ako 90 krajinách sveta.

Veríme, že vďaka inovatívnym plodinovým riešeniam môžeme výrazne zvýšiť potenciál rastlín. Produkty spoločnosti Syngenta predávame vo viac ako 120 krajinách a dotýkame sa tak skoro 95 % svetovej populácie.

Ročne investujeme 1,3 miliardy $ do výskumu a vývoja.

Naši zamestnanci

Zamestnanci spoločnosti Syngenta prispievajú k pokrytiu potravinových potrieb po celom svete. Preto má naša práca zmysel a sme na ňu právom hrdí.

Každý zo zamestnancov zohráva kľúčovú úlohu v napĺňaní stratégie spoločnosti Syngenta.

Našich ľudí si vážime. Pretože chceme, aby aj oni vo svojej práci uspeli, podporujeme ich v ďalšom vzdelávaní a kariérnom raste. Okrem iného ponúkame aj širokú škálu firemných benefitov.

Hodnoty spoločnosti Syngenta

Nadšenie pre zákazníkov

Prinášame produkty, služby a riešenia, ktoré zákazníci oceňujú.

Dlhodobý výhľad

Všetko, čo robíme, nás i celý potravinový reťazec do budúcna posilňuje - ekonomicky, environmentálne i spoločensky.

Rast pre každého

Podporujeme rast našich zamestnancov, zákazníkov aj ostatných partnerov v potravinovom reťazci. Zdieľame hodnoty, ktoré vytvárame.

Pripravenosť konať

Sme zodpovední a stále hľadáme spôsoby, ako pomáhať. Ceníme si vzájomnú spoluprácu pre dosiahnutie lepších výsledkov.

Na prístupe záleží

Vždy rokujeme transparentne. Staviame na etických princípoch, bezpečnosti a dodržiavaní pravidiel. Podporujeme diverzitu a inklúziu.

Informácia pre kandidátov

Vaše osobné údaje sú spravované spoločnosťou Syngenta Slovakia s.r.o., IČO: 31 349 463, so sídlom  Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 4977/B, e-mail: syn.info@syngenta.com, webová stránka: https://www.syngenta.sk/ (ďalej len „Prevádzkovateľ” alebo „Spoločnosť”).  

Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete TU