Cookies pravidlá

15.2.2022

www.syngenta.sk (v tomto dokumente ďalej tiež ako ”naše webové stránky”) je prevádzkovaná spoločnosťou Syngenta Slovakia s.r.o., IČO: 31349463, so sídlom Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I (ďalej tiež ako  “Syngenta” alebo “my”).

Rovnako, ako väčšina ostatných vlastníkov webových stránok používame súbory cookie, aby sme užívateľom našich webových stránok poskytli čo najlepší zážitok. Nižšie uvádzame ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používame, ich účel, ako ich prijať alebo odmietnuť a odstrániť zo zariadenia, odkazy na naše Zásady ochrany osobných údajov a odkazy na zásady používania súborov cookie a zásady ochrany osobných údajov príslušných tretích strán.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webová stránka stiahne do zariadenia užívateľa, keď túto webovú stránku navštívi. Súbory cookie pomáhajú webom rozpoznať zariadenie užívateľa pri ďalšej návšteve daného webu.

Súhlas:

Ziskať súhlas užívateľa potrebujeme iba pre niektoré súbory cookie. Sme oprávenení ukladať súbory cookie na zariadení užívateľa bez jeho súhlasu, ak sú nevyhnutné pre prevádzkovanie našich webových stránok. U všetkých ostatných typov súborov cookie potrebujeme pred umiestnením súborov cookie do zariadenia súhlas užívateľa.  

Ako prijať, odmietnuť alebo zmazať súbory cookie?

Pri prístupe na našu webovú stránku z akehokoľvek prehliadača alebo zariadenia zobrazujeme užívateľom banner. Banner poskytuje  možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookie (s výnimkou súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzkovanie nášho webu). Alternatívne môžu užívatelia kedykoľvek zmeniť nastavenie súborov cookie kliknutím na odkaz nižšie – užívatelia budú mať možnosť zmeniť (zaškrtnutím políčok), ktoré súbory cookie prijímajú.

Užívatelia môžu zmazať údaje o prezeraní (vrátane súborov cookie) zo svojho prehliadača podľa možností a pokynov, ktoré ich prehliadač poskytuje.

Naše webové stránky používajú niektoré súbory cookie tretích strán (napr. Google Analytics). Užívateľovi poskytujeme odkazy na zásady cookies a zásady ochrany osobných údajov tretej strany, aby užívateľ mohol porozumieť spôsobu, akým bude tretia strana používať dáta cookies. Prijímame a spracovávame niektoré dáta zo súborov cookie tretích strán, ktoré používame za účelom vysvetleným v tabuľke súborov cookie nižšie.

Naše webové stránky používajú nasledujúce typy súborov cookies:

  • Nevyhnutné cookies sú tie, bez ktorých webová stránka nemôže správne fungovať. Sú nutné na to, aby webová stránka poskytovala funkciu alebo službu, ktorú užívateľ požaduje. Na umiestnenie tohoto typu súboru cookie na jeho zariadení nie je nutný súhlas užívateľa.
  • Preferenčné cookies umožňujú webu zapamätať si informácie, ktoré menia, ako sa web správa alebo vyzerá, napríklad aký je preferovaný jazyk užívateľa. Môžu to byť naše súbory cookie alebo tretie strany (viz definícia nižšie). Na umiestnenie tohoto typu súboru cookie na jeho zariadenie je nutný súhlas užívateľa.
  • Štatistické cookies umožňujú analýzu alebo meranie chovania užívateľa na webovej stránke, vrátanie merania dopadu reklám a analýzy toho, kam užívatelia klikajú. To sa vykonáva za účelom vylepšenia webu a pomáha vlastníkom webových stránok pochopiť, ako návštevníci interagujú s ich webovými stránkami tým, že zhromažďujú a hlásia informácie. Môžu to byť naše súbory cookie alebo tretie strany (viz definícia nižšie). Na umiestnenie tohoto typu súboru cookie na jeho zariadenie je nutný súhlas užívateľa.
  • Marketingové cookies sa používajú na sledovanie užívateľov naprieč webmi. Ukladajú informácie o chovaní užívateľa, ktoré získavajú neustálym sledovaním jeho zvyklostí pri prezeraní webu. To umožňuje vytvorenie špecifického užívateľského profilu, ktorý umožní webovej stránke zobrazovať reklamu, ktorá je relevantná pre jednotlivého užívateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Môžu to byť naše súbory cookie alebo tretej strany (viz definícia nižšie). Na umiestnenie tohoto typu súboru cookie na jeho zariadení je nutný súhlas užívateľa.

Cookies tretích strán a naše cookies:

  • Naše cookies sú také, ktoré sú na zariadení užívateľa ukladané z našich webových stránok (Syngenta)
  • Cookies tretích strán sú umiestnené do zariadenia užívateľa niektorými funkciami povolenými na našich webových stránkach a sú poskytované subjektom, ktorý nie je spoločnosťou Syngenta (ďalej len „tretia strana“). S údajmi získanými prostredníctvom súborov cookie nakladá tretia strana. My (Syngenta) však môžeme tiež používať informácie poskytované súbormi cookie tretích strán (napr. Google Analytics).

Dočasné a trvalé cookies:

  • Dočasné cookies obsahujú informácie, ktoré sú uložené v dočasnej pamäti a sú následne vymazané po dokončení relácie alebo zatvorení webového prehliadača. Súbory cookie relácií ukladajú informácie, ktoré užívateľ zadal, a sledujú pohyb užívateľa na webe.
  • Trvalé súbory cookie zostanú v zariadení užívateľa po obdobie uvedené v prehľade súborov cookie nižšie.

Osobné údaje:

Niektoré súbory cookie na našom webe používajú osobné údaje, ako je IP adresa užívateľa. Spracovanie osobných údajov bude v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na https://www.syngenta.sk/vyhlasenie-o-ochrane-sukromia . Prečítajte si prosím naše Zásady ochrany osobných údajov, aby ste se dozvedeli viac o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje a ako nás môžete kontaktovať. Pokiaľ ide o súbory cookie tretích strán, pozrite sa tiež na zásady súborov cookie a zásady ochrany osobných údajov príslušných tretích strán, ktoré sú dostupné prostredníctvom odkazov v prehľade súborov cookie nižšie.

Medzinárodné prenosy osobných údajov:

Osobné údaje odovzdáme príjemcom v krajinách mimo Európsky hospodársky priestor (EHP), ako je uvedené v prehľade súborov cookie nižšie. Akékoľvek odovzdanie takéhoto druhu bude vykonané v súlade s právnymi požiadavkami pre tieto prenosy. Viac informácií je k dispozícii tu.

USA: Prijímame vhodné opatrenia, aby sme zabezpečili, že osobné údaje odovzdávané organizáciam tretích strán v USA budú primerane chránené tým, že zabezpečíme, že prijímajúca organizácia prijala štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Viac informácií je k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.    

Skupina Syngenta: Osobné údaje odovzdávame spoločnostiam skupiny Syngenta so sídlom mimo EHP, vrátane našej materskej spoločnosti Syngenta AG so sídlom vo Švajčiarsku. Sme schopní v súlade so zákonom odovzdávať osobné údaje spoločnostiam skupiny Syngenta, pretože tieto krajiny boli Európskou komisiou uznané za krajiny zabezpečujúce zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov alebo pretože máme uzavreté zmluvy o odovzdávaní údajov v rámci skupiny schválené Európskou komisiou. Viac informácií o týchto dohodách nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_e .

Medzinárodné odovzdávanie osobných údajov tretími stranami:

O všetkých medzinárodných prenosoch osobných údajov uskutočnených tretími stranami uvedenými v týchto zásadách používania súborov cookie sa môžete dozvedieť v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov prostredníctvom odkazov v prehľade súborov cookie nižšie.