You are here

Cookies pravidlá

Naše stránky rovnako ako väčšina iných webových stránok využíva pre svoju činnosť cookies, aby sme zaistili pre Vás najväčší užívateľský komfort, ktorý je dosiahnuteľný.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé množstvo textových dát, ktoré naše stránky nainštalujú na Váš počítač alebo mobilný telefón  pri Vašej prvej návšteve na našich stránkach.

Cookies umožňujú prispôsobiť naše stránky Vašim potrebám a zlepšiť využitie našich serverov tým, že Vám poskytneme jedinečný identifikátor a sme schopní Vaše zariadenie rozpoznať pri Vašej ďalšej návšteve. Rovnakým spôsobom môžu fungovať webové majáky a iné podobné funkcionality. Pojem cookies tak ako je použitý v týchto Cookies pravidlách sa vzťahuje na všetky aplikácie, nástroje či utility, ktoré majú rovnaký účinok.

Cookies môžu slúžiť k viacerým účelom. Cookies nám můžu umožniť pamätať si Vaše preferencie, analyzovať funkčnosť našich stránok alebo nám dokonca môžu umožniť odporučiť Vám obsah, ktorý je podľa nášho názoru pre Vás najvýhodnejší.

Niektoré cookies sú schopné uchovávať o Vás osobné informácie, tak napríklad pokiaľ po prihlásení súhlasíte zakliknutím funkcie „pamätaj si ma“, potom bude cookie archivovať Vaše užívateľské meno.

Cookies používané na týchto stránkach:

- nespracúvajú osobné údaje identifikujúce Vás,

- zhromažďujú všeobecné údaje, ako je čas prihlásenia a používania týchto stránok, či všeobecne vymedzenú polohu užívateľa,

- zhromaždené informácie nie sú poskytované externým marketingovým spoločnostiam a reklamným mediám.

 

Cookies, ktoré na našich stránkach používame:

 

Názov cookie

Popis

_ga

K rozlíšeniu návštevníkov (GA v AJ General Analytics)

_gat

K limitácii žiadostí, ktoré musia byť vykonané doubleclick.com

#lang

Jazyk cookie

ASP.NET_Sessionld

Ide o cookie, ktoré je používané k identifikácii doby prihlásenia na serveru; vytvára sa, keď sú tieto stránky navštevované  užívateľovým vyhľadávačom

AWSELB

Pre smerovanie klienta na servery.

Navolením príslušných nastavení vo Vašom prehliadači môžete používanie niektorých či všetkých cookies odmietnuť. Chceli by sme Vás ale upozorniť, že pokiaľ tak urobíte, hlavne keď vypnete kľúčové cookies, je možné, že nebudete môcť v plnej miere využívať funkčnosti týchto stránok alebo jej častí.

Hypertextové odkazy na iné stránky spoločností Syngenta

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravuje politiku týkajúcu sa len stránok www.syngenta.com. Spoločnosť Syngenta a jej sesterské spoločnosti prevádzkujú radu rôznych typov webových stránok pre rôzne účely a sú preto na nich vyvesené špecifické podmienky užívania týchto webov a špeciálne vyhlásenia o ochrane osobných údajov  (ďalej len „iné webové stránky“). Pokiaľ navštívite tieto iné webové stránky, venujte prosím krátky čas prečítaniu vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré je na príslušných stránkach vyvesené, a informujte sa tak o tom, aké osobné údaje sa môžu prostredníctvom daných stránok spracúvať.

Hypertextové odkazy na iné stránky

Stránky www.syngenta.com obsahujú hypertextové odkazy na webové stránky, ktoré prevádzkuje náš externý poskytovateť služieb, naše pobočky či tretie osoby vrátane sociálnych médií ako sú YouTube alebo Facebook. Pokiaľ navštívite webovú stránku s pevným obsahom alebo nasledujete odkaz na cudziu webovú stránku, môžete byť konfrontovaný s cookies fungujúcimi  na týchto iných stránkach. Syngenta nemá tieto webové stránky pod kontrolou a nenesie tak zodpovednosť za ich obsah. Dôrazne Vám odporúčame sa dopredu zoznámiť s cookies pravidlami platnými pre tieto webové stránky.

Syngenta takisto umožňuje na týchto stránkach používanie nástroja zdieľania  niektorých našich stránok, ktorý umožňuje jednoduché zdieľanie našich stránok na Facebooku, Twitteru a Linkedln. Spomenuté stránky môžu používať cookies, keď ste na nich prihlásený. Syngenta nemá tieto webové stránky pod kontrolou a nenesie tak zodpovednosť za ich obsah. Preto Vám odporúčame, aby ste predtým, než na akékoľvek stránky vstúpite alebo na nich poskytnete akékoľvek svoje osobné údaje, si vyhľadali informácie o cookies pravidlách platných na týchto stránkach a starostlivo si ich preštudovali.