Vernostný program

agriclub logo

Pretože nám záleží na dlhodobej spolupráci, pripravili sme pre vás atraktívny vernostný program Agriclub, ktorý vám takto predstavujeme.


Ako program Agriclub funguje?

  • Agriclub je vernostný program spoločnosti Syngenta. Jeho cieľom je podporovať profesionálnych farmárov, ktorí oceňujú kvalitu našich prípravkov na ochranu rastlín a osív a pravidelne ich nakupujú.
  • Zákazníci po splnení podmienok programu získavajú veľmi atraktívne spätné zľavy za nákup vybraných prípravkov a osív spoločnosti Syngenta.
  • Výpočet zliav bude dostupný po prihlásení sa do účtu zákazníka na www.agriclub.sk. Tu bude možné objednať si vybrané odmeny.


Členstvo v programe Agriclub
Členom zákazníckeho programu Agriclub sa môžu stať všetci zákazníci (koncoví spotrebitelia prípravkov a osív spoločnosti Syngenta), ktorí odoberajú a zároveň používajú produkty spoločnosti Syngenta na území Slovenskej republiky. Podmienkou účasti v programe je nákup prípravkov na ochranu rastlín alebo osiva spoločnosti Syngenta v minimálnej hodnote 40 €. Potom už môžete čerpať atraktívne zľavy v širokej škále odmien. Pre podpis Dohody o účasti v programe Agriclub kontaktujte svojho regionálneho obchodného zástupcu.

Ako sa registrovať

  • Online na www.agriclub.sk - registrácia je jednoduchá a rýchla, nepotrvá dlhšie ako 10 minút, celým procesom vás prevedie sprievodca. Výhoda: prihlasovacie údaje k zákazníckemu účtu získate ihneď.
  • Písomne - kontaktujte obchodného zástupcu Syngenta a požiadajte ho o vyplnenie zmluvy o účasti vo vernostnom programe Agriclub. Prihlasovacie údaje vám budú po schválení zmluvy zaslané na registrovaný e-mail uvedený v zmluve.

Agriclub v piatich krokoch:
1.  Podpis Dohody o účasti vo vernostnom programe Agriclub
2.  Nákup produktov spoločnosti Syngenta a jeho doloženie kópiami faktúr
3 . Zľava za nákup produktov bude spočítaná a po prihlásení sa zobrazí vo vašom zákazníckom účte na www.agriclub.sk
4.  Objednanie odmien v Eshope prostredníctvom zákazníckeho účtu
5.  Doručenie vybranej odmeny/zľavy

Informácie:
Detailné informácie o vernostnom programe Agriclub vám radi  poskytneme na internetovej stránke www.agriclub.sk alebo prostredníctvom regionálneho obchodného zástupcu. Záväzné podmienky budú stanovené v Dohode o účasti v programe Agriclub, ktorú uzavriete prostredníctvom vášho regionálneho obchodného zástupcu so spoločnosťou Syngenta Slovakia s.r.o.


Vernostný program Agriclub - Syngenta

 

 

cta_spokojny farmar

 

Vernostný program Agriclub

 

Vernostný program Agriclub