You are here

Plán úspešného rozvoja

Prečo je dôležité vnímať priestor okolo nás? Čo robíme pre našu planétu? Prečítajte si o šiestich záväzkoch, ktoré sú pevnou súčasťou našej stratégie.
plan uspešného rozvoja syngenta

Prečo práve Plán úspešného rozvoja?

Plán úspešného rozvoja alebo Good Growth Plan je pevnou súčasťou našej celosvetovej stratégie. Prostredníctvom tohto programu sa snažíme riešiť najnaliehavejšie problémy, s ktorými sa stretávajú naši zákazníci, partneri a väčšina obyvateľov planéty.

Stratégia sa zameriava na šesť záväzkov, medzi ktoré patrí napríklad zvyšovanie efektivity poľnohospodárskych podnikov, obnova ekosystémov a podpora komunít v oblasti vidieka. Do roku 2020 sme sa zaviazali urobiť taký pokrok, ktorý bude možné zmerať a dokázať.

contivo syngenta

Zachrániť poľnohospodársku pôdu

V Maďarsku sa často stretávajú s prívalovými dažďami alebo naopak veľkým suchom. Pôda je tak veľmi náchylná k erózii. Integrované riešenie s názvom Contivo kombinuje princípy minimalizačného a pôdu chrániaceho poľnohospodárstva, naše osivo a prípravky, moderné technológie, vhodné hnojivá a overené postupy pri ochrane rastlín. Systém vyžaduje aj menšie využitie strojov, teda aj nižšiu spotrebu paliva a nižšie nároky na prácu samotných pestovateľov. Contivo umožňuje poľnohospodárom zvyšovať úrodnosť pôdy, samotnú úrodu a zároveň chrániť...

podporit drobne zem syngenta

Podporiť drobných poľnohospodárov

Približne 70% skonzumovaných fazúľ v strednej Amerike vypestujú drobní poľnohospodári v Nicarague. Ak títo pestovatelia nemajú prístup k technológiám a poznatkom, sú ich úrody veľmi nízke. Veľmi často stačí len vypestovať fazule pre vlastnú obživu. Spoločne s prispením spoločnosti Ramac sme v roku 2007 založili program Frijolnica, ktorý pomáha drobným poľnohospodárom zlepšovať úrody prostredníctvom správnej poľnohospodárskej praxe ako napríklad bezpečné používanie prípravkov na ochranu rastlín a lepšia práca a využívanie pôdy.

Chrániť zdravie ľudí

Obchodní zástupcovia v Bangladéši využili príležitosť a oslovili prostredníctvom svojich návštev drobných poľnohospodárov v oblasti bezpečnosti používania prípravkov na ochranu rastlín. Program nesie názov 5 zlatých pravidiel a je prispôsobený potrebám drobných lokálnych pestovateľov. Samotné prednášky sú doplnené množstvom tréningových materiálov, príručiek, plagátov, brožúr a interaktívnych ukážok.

chraniť zdravie ľudí syngenta
postarať sa o každého pracovníka syngenta

Postarať sa o každého pracovníka

Pred dvadsiatimi rokmi obrábala Renukamma Umapathi a jej manžel len niekoľko málo plodín na poli s veľkosťou 1,5 hektáru v indickom štáte Karnataka.
Zárobky ale nestačili ani na to, aby zaplatila školné. V roku 2006 sa ale zúčastnila školiaceho programu, ktorý založila Syngenta spolu s Fair Labor Association, s cieľom odstrániť detskú prácu, dodržiavať práva robotníkov a vysporiadať sa s problémami týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti. Jej deti sa vrátili do školy a dvojnásobný zárobok jej umožnil ďalej rozširovať svoje pozemky.