Obilniny

obilniny

Obilniny patria z hľadiska pestovateľského prostredia medzi veľmi nenáročné plodiny a sú schopné rásť v rôznych podmienkach a zároveň poskytovať veľmi dobrú úrodu. Sú využívané a pestované hlavne pre svoje semená. Obilniny sú v podstate usľachtilé trávy, ktoré vo svojich semenách obsahujú dôležité živiny pre živočíchy a teda aj pre človeka. Tie slúžia predovšetkým k ľudskej výžive – a to buď celé (napr. ryža) alebo spracované na múku mletím (predovšetkým pšenica). Medzi ďalšie významné využitie obilnín patrí: zdroj krmiva pre hospodárske zvieratá, produkcia etanolu, výrobky zo slamy (metly, rohože, …), využitie slamy a zrna v kozmetickom, či energetickom priemysle a iné. V obilninách sú v značnej miere zastúpené sacharidy a z nich veľmi dobre stráviteľný polysacharid – škrob (55 - 80 % podľa druhu obilniny), ktorý je zdrojom energie.

Ďalej je v nich obsiahnutá vláknina (3 -10 ), pre človeka síce nestráviteľná, avšak nezastupiteľná na správnu činnosť tráviaceho traktu. Ďalšou významnou skupinou látok sú bielkoviny (10 -11 %), ktoré však nie sú pre človeka plnohodnotné. V obilkách je tiež obsiahnutý tuk (1 -6 %).

Z ostatných živín je v semenách obsiahnutých 14 – 15 % vody a 1,8 – 1,9 %minerálnych látok a ostatných látok dôležitých pre metabolizmus.

Obilniny patria k plodinám, ktorým je v rámci ochrany rastlín venovaná veľká pozornosť, a to hlavne preto, že sa u nich v podstate stretávame so všetkými škodlivými činiteľmi, s ktorými je nutné sa vysporiadať, aby sme dosiahli uspokojivé a rentabilné úrody. Už od samotného zasiatia je potrebné obilninám venovať náležitú starostlivosť vo forme kvalitných moridiel, nasleduje herbicídne ošetrenie v čase než sa porast obilnín zapojí a konkuruje burinám a súčasne je toto snaženie sprevádzané neustálym sledovaním výskytu prenášačov viróz a správnym načasovaním aplikácie insekticídov.

V priebehu celej sezóny potom farmár bojuje s celým komplexom hubových ochorení a to doslova od štádia vzchádzania rastlín až po obdobie dozrievania. Spoločnosť Syngenta je však pripravená tieto problémy riešiť a poskytuje pestovateľom komplexnú ochranu porastov obilnín vďaka širokému portfóliu kvalitných prípravkov a taktiež poradenskému servisu, ktorý je naším zákazníkom neustále k dispozícii.

 

schema_obilniny_2024.jpg