You are here

vibrance gold

Vibrance Gold

Aktualizovaný:
26.01.2021

Fungicídy

Moridlá

Ochrana rastlín

Balenie: 
20 l, 200 l
Zloženie: 
Formulácia: 
FS – moridlo vo forme stabilnej suspenzie

Rooting Power

Revolúcia v podzemí!

 • Moridlo novej generácie s technológiou Rooting Power – až o 40 % viac koreňovej hmoty
 • Široké registrované spektrum fungicídneho účinku
 • Najvyššia úroveň ochrany úrodového potenciálu

  

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Vibrance Gold je nové širokospektrálne fungicídne moridlo obsahujúce úplne novú účinnú látku sedaxane v kombinácii s osvedčenými účinnými látkami fludioxonil a difenoconazole. Účinkuje proti hospodársky významným druhom húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (napr. Fusarium, Septoria, Tilletia, Ustilago, Urocystys, Helmintosporium, Rhizoctonia).

 

Sedaxane je nová učinná látka zo skupiny carboxamidov vyvinutá spoločnosťou Syngenta špeciálne a výhradne na morenie (ochranu osív obilnín proti hubovým chorobám prenosným osivom a pôdou). Sedaxane je širokospektrálna, systémová účinná látka vyznačujúca sa ideálnou pôdnou mobilitou, tzn. že vytvára tzv. ochrannú zónu, ktorá zostáva neustále v kontakte s koreňovou zónou mladej rastliny. 

  

Fludioxonil zo skupiny fenylpyrrolov je širokospektrálna, kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom. Je čiastočne prijímaná semenami a obmedzene translokovan do klíčiacich rastlín. Fludioxonil je svojou charakteristikou a účinkom príbuzný prírodným antimykotickým látkam (napr. pyrrolinitrinu), ktoré produkujú niektoré pôdne baktérie rodu Pseudomonas. Fludioxonil svojim účinkom napodobňuje procesy, ktoré prebiehajú v prírode a eliminuje hospodársky významné druhy húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes ( Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.). 

   

Difenoconazole je systémovo pôsobiaca triazolová účinná látka so širokým spektrom účinku. Je prijímaná semenami a následne translokovaná do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Účinkuje proti hospodársky významným druhom húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (napr.

Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Jediná účinná látka na trhu spoľahlivo účinná na sneť zakrpatenú (Tilletia controversa), ktorá je v posledných rokoch rastúcim problémom.

 

 

  

VÍŤAZ SÚŤAŽE AGROW AWARD

   

Vibrance Gold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V novembri 2011 získal Vibrance (sedaxane) významné ocenenie na Agrow Award v Londýne ako Najlepší nový produkt v ochrane rastlín. Samotné ocenenie poukazuje na výnimočnosť tohoto produktu v celom agrárnom sektore zaoberajúcim sa inováciou a vývojom produktov na ochranu rastlín. Toto vedecké ocenenie vystihuje hodnotu, ktorú spoločnosť Syngenta prináša do nového smeru výskumu zdravia koreňa - Root health.

  

vibrance gold 3

Vplyv morenia Vibrance Gold na vzchádzanie

 

 

 

PRÍNOSY MORIDLA VIBRANCE GOLD PRE PESTOVATEĽOV

 • Najdôležitejším benefitom je nepochybne podpora zdravého koreňového systému, ktorý je zabezpečený technológiou Rooting Power. Ten má významný vplyv na rovnomerné klíčenie rastlín, lepšie prezimovanie, jednoduchšiu regeneráciu na jar, vyššiu odolnosť proti stresom a lepší fyziologický stav rastlín.
 • Unikátna kombinácia troch moderných účinných látok (sedaxane, fludioxonil, difenoconazole) sa navzájom dopĺňa a posilňuje v účinku. Hovoríme o tzv. synergickom pôsobení.
 • Tri rôzne mechanizmy účinku vám zabezpečia dokonalý prístup k antirezistentnej stratégii.
 • Úplne nová účinná látka sedaxane bola vyvinutá špeciálne pre morenie obilnín.
 • Moridlo má priaznivý vplyv na fyziologické procesy v rastline (vyššia úroveň
  asimilácie/fotosyntézy, vyššia odolnosť proti stresu).
 • Unikátna formulácia prípravku „Formula M“.
 • Bezkonkurenčná dlhodobosť účinku.
 • Získate riešenie primárnych infekcií septoriózy plevovej (Phaeosphaeria nodorum).
 • Mimoriadna tolerancia k ošetrenému osivu.
 • Najvyššia možná úroveň ochrany ošetrovaného osiva a mladých rastlín v kritickom období ich vývoja.
 • Rýchlejšie naštartovanie resp. prebudenie zrna a tým aj urýchlenie vzchádzania.
 • Prispieva k znižovaniu obsahu mykotoxínov v potravinovom reťazci.
 • Registrácia aj proti koreňomoru.

 

 

Vibrance Gold

Pokus uskutočnený v rhizotronoch - sklenené nádoby pre pestovanie rastlín určené špeciálne pre výskum koreňového systému.

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Ovos ozimný

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Pšenica tvrdá jarná

Pšenica tvrdá ozimná

Raž jarná

Raž ozimná

Tritikale ozimné

 • Revolúcia v podzemí!