You are here

Regionálni zástupcovia

 Mapa regionálnych zástupcov Syngenta

Peter Šéry regionálny zástupca Syngenta Peter Šéry [email protected] tel.: +421 903 707 216
Ivan Fabián regionálny zástupca Syngenta Ivan Fabián [email protected]  tel.: +421 918 518 762
Kristína Nagyová regionálny zástupca Syngenta Kristína Šido [email protected] tel.: +421 908 716 850
Tibor Koščo regionálny zástupca Syngenta Tibor Koščo [email protected] tel.: +421 903 720 381
Peter Žilák regionálny zástupca Syngenta Peter Žilák [email protected] tel.: +421 903 288 583
Daniel Demko regionálny zástupca Syngenta Daniel Demko [email protected] tel.: +421 905 320 901
Ľuboš Stretavský regionálny zástupca Syngenta Ľuboš Stretavský [email protected] tel.: +421 905 418 439

 

Vybrané podniky v regióne, distribúcia:

        Elena Široká Benkovská [email protected] tel.: +421 917 408 562