syngenta-sk-inz-interra-scan-1132x637-px.jpg

Nová technológia skenovania a vzorkovania pôdy

Pre efektívnejšie hnojenie a udržateľnejšie poľnohospodárstvo. Lepšie výnosy, vyšší zisk

Poskytujeme vysoko-kvalitné skenovanie pôdy s najvyspelejšou technológiou SoilOptix, aby sme dosiahli najpresnejšie výsledky pre vaše polia. 

INTERRA®Scan je exluzívne riešenie skenovania pôdy od spoločnosti Syngenta.

Pre efektívnejšie a udržateľnejšie poľnohospodárstvo a zároveň optimalizáciu vašich nákladov.

V súčasnosti poľnohospodári čelia mnohým výzvam – od rastúcich vstupných nákladov a nových nariadení až po zmenu klímy. Preto sme sa zaviazali podporovať vás pri prispôsobovaní sa meniacej sa poľnohospodárstva tým, že vám pomôžeme:

icon-adpot-more-sustainable-farming-practices_1.png

Prijať udržateľnejšie poľnohospodárske postupy     

icon-actively-preserve-long-term-soil-health_1.png

Aktívne a udržateľne chrániť zdravie pôdy        
 

icon-innovate-in-the-use-of-data-to-increase-crop-yields_1.png

Využiť potenciál presného poľnohospodárstva na zvýšenie výnosov
 

icon-mitigate-rising-costs-through-more-targeted-applications_1.png

Zmierniť rastúce náklady prostredníctvom cielenejších aplikácií
 

rectangle_28_1.jpg

Potrebujete poradiť?

Sme tu pre vás

Výhody Interra®Scan? 

plus-icon

SKENOVANIE S NAJVYŠŠOU KVALITOU A NAJPRECÍZNEJŠÍMI VÝSLEDKAMI

INTERRA®Scan od spoločnosti Syngenta je jedinečná služba skenovania, vzorkovania a tvorby aplikačných máp s najvyšším rozlíšením na svete. Výsledky sa analyzujú v akreditovanom SoilOptix® laboratóriu.

plus-icon

EXKLUZIVITA

Syngenta ako jediná má exkluzívnu licenciu v Európe pre skenovanie prístrojom SoilOptix®. Je to jedinečný nástroj - neporovnateľný s inými konkurenčnými službami skenovania pôdy.

plus-icon

OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV

Na základe získaných informácií dokážete vytvoriť presný a cielený plán pre optimalizáciu nákladov spojených s aplikáciou prípravkov na ochranu rastlín, ale aj osív alebo zlepšiť pH pôdy.

plus-icon

5 ROČNÝ PRÍSTUP

Kompletné výsledky sú pre vás dostupné počas 5 rokov na našej platforme interrascan.sk, kde máte možnosť monitorovať kľúčové rastlinné živiny, pH, štruktúru pôdy, organickú hmotu, ako aj nadmorskú výšku a vodu dostupnú pre rastliny. História dát a vykonaných prác počas celého obdobia uľahčia vaše rozhodovanie.

plus-icon

PRESNOSŤ MÁP

Mapy sa skladajú z viac ako 800 informačných bodov na hektár, čo znamená najvyššie možné rozlíšenie aké existuje. Údaje z oskenovania presne odzrkadľujú variabilitu poľa. Výsledky sa neskresľujú ani nespriemerujú ako pri iných technológiách.

plus-icon

BEZ POTREBY KALIBRÁCIE

V porovnaní s inými dostupnými riešeniami Interra® Scan nevyžaduje kalibráciu stroja, a to ani pri prechode na iné pole.

plus-icon

BEZ OPAKOVANÉHO SKENOVANIA

V prípade požiadavky ďalšieho vzorkovania nie je potrebné opakované skenovanie poľa. Výsledky skenovania sú rovnaké po celú dobu. Náklady sa vám tým pádom spriemerujú na 5 ročné obdobie.

plus-icon

INTEGRÁCIA MÁP

Intergrovanie máp do systémov strojov je jednoduché, bezproblémové a kompatibilné so všetkými známymi mechanizačnými jednotkami.

plus-icon

REGENERATÍVNE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ZDRAVIE PÔDY

Zdravá pôda môže nielen zlepšiť výrobu, ale aj prispieť k zmierneniu zmeny klímy. Investovanie do presných inovácií, ako je Interra® Scan, znamená, že výrobcovia budú môcť robiť cielené rozhodnutia.

Ako funguje Interra®Scan?

  • Interra® Scan je nová technológia skenovania pôdy od spoločnosti Syngenta.
  • Ide o prístroj (skener namontovaný na zadnej časti vozidla) slúžiaci na diagnostiku stavu pôdy.
  • Zaisťuje najvyššiu presnosť čítania informácií o obsahu a variabilite makro- a mikroživín a mnoho ďalších pôdnych parametrov potrebných pre presné dávkovanie uhličitanu vápenatého, hnojív a osiva.
soil
1

Skenovanie prebieha pomocou spektrometra, ktorý obsahuje sodno-jódový kryštál a softvér SoilOptix®. Skener meria prirodzene sa vyskytujúce izotopy (cézium, urán, draslík a tórium) v pôde.

2

Skener na základe načítaných údajov z viac ako 800 bodov z hektára určí miesta odberu vzoriek - v priemere každé 3 ha. Na každom mieste sa odoberie viacero čiastkových vzoriek.

3

Výsledky zo skenera spolu s výsledkami vzoriek putujú do akreditovaného SoilOptix® laboratória pre expresne rýchle a kompletné výsledky.

4

Intergrácia máp do strojov je bezproblémová - kompatibilita zo všetkými známymi mechanizačnymi jednotkami.

Úrovne služieb

V závislosti od vašich požiadaviek si môžete vybrať z nasledujúcej ponuky aktuálnych služieb.

Každý balíček zahŕňa skenovanie a vzorkovanie pôdy a 5 ročný prístup k získaným informáciám cez platformu interrascan.sk.

Standard
Standard Plus
Premium

Zistite, ako vám INTERRA®Scan môže pomôcť

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

+421

Inteligentnejšie spravovanie plodín

Presné mapovanie pôdy s vysokým rozlíšením pre precízne  poľnohospodárstvo. Zahŕňa: cielené hnojenie, optimalizáciu živín a variabilné dávkovanie osív.

Osvedčená stabilita

Presné údaje pôdy vrátane živín, štruktúry pôdy, obsahu organických látok a pod.
Uľahčuje prístup k získavaniu podpory pre udržateľné obhospodarovanie pôdy.

Inovácie pripravené na budúcnosť

Najlepšia digitálna technológia poskytujúca komplexné a cenné informácie o stave vašich polí, ktoré pomáhajú chrániť hodnotu poľnohospodárskej pôdy pre budúce generácie.