You are here

Syngenta Akadémia

Vitajte na stránke Syngenta akadémie určenej pre každého farmára. Pravidelne natáčame videá o tom, čo sa deje na poli, ako správne ošetrovať plodiny a na čo si treba dávať pozor. Pestovanie repky olejnej, viniča alebo aj umenie správnej aplikácie - to všetko spolu s odborníkmi - doc. Ing. Petrom Bokorom, PhD. z SPU, doc. Ing. Štefanom Ailerom, PhD. z SPU a Ing. Petrom Haraštom, Ph.D. Česká spoločnosť rastlinolekárska.

 

 

Repka

Vinič

Aplikačné technológie