Syngenta Akadémia

syngenta_akademia_banner.jpg

 

Vitajte na stránke Syngenta akadémie určenej pre každého farmára. Pravidelne natáčame videá o tom, čo sa deje na poli, ako správne ošetrovať plodiny a na čo si treba dávať pozor. Pestovanie repky olejnej, viniča alebo aj umenie správnej aplikácie - to všetko spolu s odborníkmi - doc. Ing. Petrom Bokorom, PhD. z SPU, doc. Ing. Štefanom Ailerom, PhD. z SPU a Ing. Petrom Haraštom, Ph.D. Česká spoločnosť rastlinolekárska.

Akadémia pšenica

s prof. Ing. Kamilom Hudecom, PhD.

play_circle
Akadémia Syngenta pšenica - 5.časť. Žatva a založenie novej úrody. Ako správne založiť novú úrodu? Ako zladiť osevný postup a ekonomiku pestovania? Prečo je príprava pôdy a výživa dôležitá? | Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta pšenica - 4. časť. Porasty obilnín vo finálnej fáze pred žatvou. Zhodnotíme sezónu 2023. Čo bolo výnimočné z pohľadu výskytu patogénov? | Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta pšenica - 3. časť. T2 aplikáciu by sme nemali vynechávať. Jej cieľom je ochrániť tie najvrchnejšie listy. Treba vybrať fungicíd, ktorý pokrýva aktuálne spektrum chorôb. | Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta pšenica - 2. časť. Rozhodnutie o fungicídnom ošetrení T1. Podľa čoho sa rozhodnúť poradí prof. Kamil Hudec. | Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta pšenica - 1. časť. Na čo sa treba zamerať z hľadiska chorôb rastlín pri jarnej inventarizácii porastov. | Syngenta Slovensko ©2023
chevron_left
chevron_right

Akadémia vinič

s doc. Ing. Štefanom Ailerom, PhD.

play_circle
Akadémia Syngenta vinič 13.časť Choroby v záverečnej fáze pri nalievaní bobúľ a uzatváraní strapcov. Biela hniloba viniča, ESCA syndróm. | Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 12.časť Pestovanie stolového hrozna na Slovensku. Má potenciál? Ako na to, aby sme dopestovali atraktívne stolové hrozno? Čo je jeho najdôležitejší parameter a kedy má najvyššiu trhovú hodnotu?| Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 11. časť. Organická výživa viniča. Ako optimálne používať hnojivá? Čo je to pestovateľský stres? Prečo sa výživa podceňuje? | Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 10. časť. Ošetrenie príkmenného pásu. Aké sú systémy pôdnej agrotechniky? Ako urobiť kompromis, zachytiť vodu, zachovať biodiverzitu a zároveň vypestovať zdravé hrozno? | Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 9. časť. Ochrana viniča proti roztočom. Téma jarné kúpanie viniča a iné dôležité informácie. | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 8. časť. Ako pripraviť drôtenku na novú vegetáciu? | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 7.časť | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 6.časť | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 5.časť | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 4.časť | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 3.časť | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 2.časť | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta vinič 1. časť | Syngenta Slovensko
chevron_left
chevron_right

Akadémia repka

s odborníkmi: Ing. David Bečka, PhD.; doc. Ing. Peter Bokor, PhD.; Ing. Ján Tancík, PhD.

play_circle
Akadémia Syngenta repka - Ochrana repky proti chorobám a škodcom | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta repka - Príprava na úspešné prezimovanie | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta repka - Ako sa starať o repku na jeseň | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta repka - Morforegulácia a ochrana proti škodcom | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta repka - Ako repka prezimovala | Syngenta Slovensko
chevron_left
chevron_right

Akadémia zemiaky

s odborníkmi: Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Ing. Pavel Kasal, PhD.; Jiří Zvolánek

play_circle
Akadémia zemiaky - 4.časť. Príprava na zber. Ako sa nám zúročila naša práca? Ako to dopadlo s kvalitou zemiakov? Čo obnáša príprava na zber? | Syngenta Slovensko ©2023
play_circle
Akadémia Syngenta zemiaky - 3. časť | Je pleseň zemiaková najzávažnejšou chorobou? Aké sú tri základné piliere ochrany? Novinky: insekticíd Voliam a biostimulant Quantis. | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta zemiaky - 2. časť | Ako si poradiť s burinami pri pestovaní zemiakov? Vysvetlí pán Pavel Kasal, špecialista na agro techniku a ochranu proti burinám z Výzkumného ústavu bramborářského. | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta zemiaky - 1. časť | O správnom odkamenení, sadení a ošetrení pôdy hovorí Ervín Hausvater z Výzkumného ústavu bramborářského v HB a Jiří Zvolánek zo spoločnosti Havlíčkova Borová Zemědělská. | Syngenta Slovensko
chevron_left
chevron_right

Akadémia aplikačné technológie

s Ing. Petrom Haraštom, PhD.

play_circle
Akadémia Syngenta aplikačné technológie - 3. časť. Nastavenie postrekovača | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta aplikačné technológie - 2. časť. Trysky a postreková kvapalina | Syngenta Slovensko
play_circle
Akadémia Syngenta aplikačné technológie - 1. časť. Preprava a manipulácia | Syngenta Slovensko
chevron_left
chevron_right