You are here

Cenovo zvýhodnené balíčky

Výhodné balíčky prípravkov na ochranu rastlín 2018

Obilniny

Moddus Stereo Pack

Na ošetrenie 25 ha pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného alebo 30 ha jačmeňa jarného proti poliehaniu a hubovým chorobám.

 • Regulácia porastu a účinná ochrana proti chorobám jedným ťahom
 • Vynikajúci základ pre zdravé a stabilné porasty obilnín
 • Ideálna kombinácia pre skoré jarné ošetrenie obilnín, zejména pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného

Zloženie:  Moddus 10 l a  Stereo 312,5 EC 50 l.

Amistar Opti Pack

Na ošetrenie 50 ha obilnín proti hubovým chorobám.

 • Komplexné riešenie listových a klasových chorôb vrátane rezistentných septorióz
 • Optimálne zohrané kvarteto azolov, strobilurínu a kontaktnej látky
 • Najvyššia ochrana proti negatívnemu vplyvu UV žiarenia a fyziologickým škvrnitostiam
 • Dlhodobá preventívna a razantný kuratívny účinok

Zloženie: Amistar Opti 65 l a Artea Plus 20 l.

Kukurica

Lumax Fix-Pro Pack

Na E-POST alebo PREEM ošetrenie 10 ha kukurice proti burinám.
 

 • Jedinečná ochrana kukurice vďaka trom účinným látkam
 • Najširšie spektrum účinku proti jednoročným trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám
 • Silný retardačný účinok na pichliač roľný
 • Ideálne riešenie pre prípadné suché jarné počasie

Zloženie: Lumax 537,5 SE 40 l a  Fix-Pro 1 l

Casper Milagro 4 SC Pack

Na POST ošetrenie 20 ha kukurice proti trávovitým a širokolistovým burinám.

 • Rýchly prejav účinku aj na prerastené trváce buriny
 • Vysoká selektivita voči kukurici - s možnosťou aplikácie až do fázy 6. listu kukurice
 • Výrazne dobrá kontrola tráv a trvácich burín (pichliač a iné)
 • Vynikajúci pomer medzi herbicídnou účinnosťou a cenou aplikácie

Zloženie:Casper 55 WG 5 kg a Milagro 4 SC 30 l.

Callisto Milagro 4 SC Pack

Na POST ošetrenie 20 ha kukurice proti trávovitým a širokolistovým burinám.

 • Najefektívnejšie riešenie postemergentnej kontroly burín v kukurici
 • Vynikajúco kontroluje celé spektrum jednoročných a trvácich trávovitých burín
 • Vyznačuje sa silným pôdnym reziduálnym účinkom na jednoročné dvojklíčnolistové buriny
 • Možnosť aplikácie až do 8. listu kukurice

Zloženie: Callisto 100 SC 20 l a Milagro 4 SC 30 l

Repka olejná

Colzor Trio Teridox New Pack

Na PREEM ošetrenie 20 ha repky olejnej proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám.

 • Účinnosť na všetky buriny v repke
 • Vysoká selektivita v repke
 • Priaznivá hektárová cena ošetrenia

Zloženie:  Colzor Trio 40 l a  Teridox 500 EC 25 l