You are here

Cenovo zvýhodnené balíčky

Výhodné balíčky prípravkov na ochranu rastlín 2020

Kukurica

Lumax_Fix_Pro_logo 

Balíček na PREEM alebo E-POST ošetrenie 10 ha kukurice proti burinám

 • Tri účinné látky = ochrana kukurice počas celej doby vegetácie
 • Najširšie spektrum účinku proti jednoročným trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám
 • Silný retardačný účinok na pichliač roľný
 • Ideálne riešenie pre suché jarné počasie

Obsahuje:

40 litrov Lumax 537,5 SE + 1 liter Fix-Pro

Balicek 

Balíček na POST ošetrenie 20 ha kukurice proti burinám

 • Najefektívnejšie riešenie vzídených burín v kukurici.
 • Kontroluje celé spektrum jednoročných a trvácich trávovitých burín a aj jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín.
 • Vysoká selektivita voči kukurici bez jej fytotoxického poškodenia.
 • Callisto 100 SC má aj pôdny reziduálny účinok na jednoročné dvojklíčnolistové buriny.

Obsahuje:

20 litrov Callisto 100 SC + 30 litrov Milagro 4 SC

casper_milagro 4SC logo 

Balíček na POST ošetrenie 20 ha kukurice proti burinám

 • Vynikajúci pomer medzi herbicídnou účinnosťou a cenou aplikácie - možnosť aplikácie až do fázy 6. listu kukurice
 • Nadštandardná kontrola celého spektra jednoročných a trvácich burín.
 • Okamžitý, voľným okom do 48 hod. viditeľný účinok aj na trváce a prerastené buriny.

Obsahuje:

5 kg Casper 55 WG + 30 litrov Milagro 4 SC

Repka olejná

colzor trio teridox logo

Balíček na ošetrenie 20 ha repky

 • Účinnosť na všetky buriny.
 • Vysoká selektivita v repke ozimnej.
 • Priaznivá hektárová cena ošetrenia.

Obsahuje:

40 litrov Colzor Trio + 25 litrov Teridox 500 EC