You are here

Cenovo zvýhodnené balíčky

Výhodné balíčky prípravkov na ochranu rastlín 2019

Obilniny

Moddus Stereo Pack

Zľava balíčka 8 %

Balíček na ošetrenie 25 ha pšenice ozimnej a jačmeňa ozimného alebo 30 ha jačmeňa jarného proti poliehaniu a hubovým chorobám

Obsahuje 10 l Moddus + 50 l Stereo 312,5 EC

 

 

Amistar Opti Pack

Zľava balíčka 7 %

Balíček na ošetrenie 50 ha obilnín proti hubovým chorobám.

Obsahuje: 65 l Amistar Opti + 20 l Artea Plus

 

 

Kukurica

Lumax Fix-Pro Pack

Zľava balíčka 24 %

Balíček na E-post alebo PRE -em ošetrenie 10 ha kukurice proti burinám

Obsahuje: 40 l Lumax 537,5 SE + 1 l Fix-Pro

 

Callisto Milagro 4 SC Pack a Casper Milagro 4 SC Pack

Balíčky na POST ošetrenie 20 ha kukurice proti trávovitým a širokolistovým burinám.

Balíček Callisto Milagro 4 SC Pack obsahuje: 20 l Callisto 100 SC + 30 l Milagro 4 SC.

Zľava balíčka 37 %

Balíček Casper Milagro 4 SC Pack obsahuje: 5 kg Casper 55 WG + 30 l Milagro 4 SC

Zľava balíčka 25 %

 

Repka olejná

Colzor Trio Teridox New Pack

Balíček na PREEM ošetrenie 20 ha repky olejnej proti dvojklíčnolistovým a jednoklíčnolistovým burinám.

Balíček obsahuje: 40 l Colzor Trio + 25 l Teridox 500 EC