You are here

amistar gold

Amistar Gold

Aktualizovaný:
17.03.2021

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
20 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Spoľahlivá cesta k profitu

  • Pomáha úrodovej stabilite
  • Bezpečný azol s najsilnejším kuratívnym účinkom
  • Preverená kvalita s budúcnosťou

 

MECHANIZMUS PÔSOBENIA

Amistar Gold je fungicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu repy cukrovej a repy kŕmnej proti hnedej škvrnitosti listov, repky ozimnej, repky jarnej a slnečnice proti bielej hnilobe.

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny ß - methoxyakrylátov (strobilurínové deriváty), má systémové a translaminárne vlastnosti, zastavuje transport elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinok je predovšetkým protektívny, a preto treba prípravok použiť ešte pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobin pôsobí dlhodobo, môže tak zabrániť vzniku novej infekcie počas 3-8 týždňov. Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb i nhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI).

Difenoconazole je systémová účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaná listami a v rastline sa šíri akropetálne a translaminárne.

 

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

amistar gold

 

 

ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE

Z hľadiska dobrej účinnosti používaného fungicídneho prípravku, je veľmi dôležitý termín jeho aplikácie.

 

Repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte v priebehu vegetácie maximálne 1-krát, odporúča sa do rastového štádia, keď je 10 % kvetov na hlavnom kvetenstve otvorených, hlavné kvetenstvo sa predlžuje (BBCH 61) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69).

 

amistar gold
 

Repu cukrovú a kŕmnu ošetrujte do rastového štádia kompletného pokrytia plodiny - listy pokrývajú 90 % pôdy (BBCH 39) až do termínu najneskôr 35 dní pred plánovaným zberom.

 

amistar gold

Slnečnicu ošetrujte od rastového štádia konca vývoja listov – začiatku predlžovania stonky (BBCH 20) až do rastového štádia, keď je kvetenstvo (úbor) oddelené od najmladších listov (BBCH 55). Aplikujte maximálne 2-krát počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami je minimálne 21 dní.

 

amistar gold

 

 

AMISTAR GOLD - spoľahlivá cesta k profitu bez chorôb na repke, repe a slnečnici

 

            

Biela hniloba na repke ozimnej                           Biela hniloba na slnečnici                                Hnedá škvrnitosť listov na cukrovej repe

 

Leták Amistar Gold

 

 

Cukrová repa

Repa kŕmna

Repka olejná jarná

Repka olejná ozimná

Slnečnica

  • Prečítajte si viac o Amistar Gold