Amistar Gold

V predaji
Last updated:

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie:
20 l
Zloženie:
125 g/l
azoxystrobin
125 g/l
difenoconazole
Formulácia:
SC - kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou