O spoločnosti

Spoločnosť Syngenta Slovakia s.r.o. pôsobí na trhu v Slovenskej republike oficiálne od 10. mája 2001. Našim poslaním je zvyšovať a chrániť potenciál rastlín pre potreby života na tejto planéte. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je neustály vývoj v oblasti šľachtenia rastlín a výskum v technológiách ich ochrany. Postavenie spoločnosti na lokálnom trhu s prípravkami na ochranu rastlín a s osivami je v súlade s jej celosvetovým postavením - patrí jednoznačne k vedúcim spoločnostiam v oblasti agrobiznisu.

Firma disponuje širokým portfóliom osív a prípravkov na ochranu rastlín a je tak schopná ponúknuť svojím zákazníkom komplexné technologické riešenia. Pestovatelia môžu oceniť kvalitu odrôd kukurice, slnečnice, repky a cukrovej repy, ale aj  spoľahlivé produkty na boj proti burinám, škodcom a hubovým chorobám. Okrem toho sú naši obchodní zástupcova neustále školení, aby  vedeli svojím zákazníkom a obchodným partnerom vždy kompetentne poradiť v oblasti ochrany rastlín a v odrodovej agrotechnike.

Víziou našej spoločnosti je prispievať k riešeniu súčasných globálnych problémov. Rastúci počet obyvateľov a s ním narastajúci dopyt po potravinách zvyšuje tlak na poľnohospodárov produkovať stále väčšie množstvo plodín z rovnakej plochy. Na trhu sme jedinečný tým, že ponúkame integrované riešenia. V praxi to znamená osivo aj prípravky na ochranu rastlín - teda komplexné riešenie od zasiatia plodiny až po jej zber.

Poľnohospodárstvo bude vždy patriť k nezastupiteľným činnostiam človeka. Naša firma sa chce na tomto procese aktívne podieľať a pomôcť zákazníkom využívať naplno potenciál našich plodín.

História našej spoločnosti

V júni roku 2000 dala Európska komisia svoj súhlas agrochemickým divíziám spoločnosti Novartis a AstraZeneca aby vytvorili spoločnosť Syngenta, ktorá celosvetovo začala svoju činnosť 1. januára 2001.Vznikla tak firma zameraná výhradne na poľnohospodárstvo. Okrem výskumu, vývoja a predaja prípravkov na ochranu rastlin a moridiel, sa zaoberáme aj šľachtením poľných plodín, zelenín a kvetín. 

Názov Syngenta pochádza z gréckeho jazyka: „Syn" označuje synergiu a syntézu, silné prvky integrácie a konsolidácie a „Genta" sa vzťahuje k humanite. Pochádza z latinského slova „Gens" ktoré označuje ľudí, spoločnosť. Názov Syngenta znamená „ spájanie ľudí". Vďaka uskutočnenej fúzii firma získala vedúce postavenie na trhu prípravkov na ochranu rastlín vo všetkých regiónoch sveta. Ďalšou významnou aktivitou je šľachtenie poľných plodín, zeleniny a kvetín. V objeme osív nám  celosvetovo patrí tretie miesto. Okrem toho sa venujeme aj moderným biotechnológiam.

Spoločnosť Syngenta nadväzuje vo svojej činnnosti na takmer 250-ročnú tradíciu dvoch významných chemických firiem, ktoré sa stali základom pre vytvorenie silnej a dynamickej spoločnosti.

2016Syngenta patrí medzi vedúce spoločnosti na trhu v odbore agrobiznisu.
2013Vzniklo šesť pilierov projektu The Good Growth Plan, ktoré predstavujú záväzky Syngenty v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.
2010Vznikla nová integrovaná stratégia spájajúca kvalitné osivá a prípravky na ich ochranu.
2009Prvýkrát sa objavuje nová zmes pre opeľovače s názvom Pastva pre včely.
2008Syngenta získala novú podobu a predstavila náš cieľ: naplno využívať potenciál rastlín.
200013.novembra spojením agrochemických divízií firiem Novartis a AstraZeneca  vznikla spoločnosť Syngenta.
1999Spojením firiem Astra AB Švédsko a Zeneca Group PCL Veľká Británia vznikla spoločnosť AstraZeneca.
1996Firma Zeneca dosiahla registráciu strobilurínového fungicídu Amistar.
1995Vznikla zlúčením troch firiem - Geigy, Sandoz Laboratories a Ciba - jedna z najväčších farmaceutických spoločností súčasnosti Novartis.
1993Firma Zeneca začala svoju činnosť po rozdelení ICI na tri divízie(farmaceutická, agrochemická a špeciálna chémia).
1985ICI uvedla na trh vlastný insekticíd Karate.
1978Firma Ciba-Geigy uviedla na trh systemický fungicíd Ridomil.
1935Firma Geigy zaviedla výrobu insekticídov.
1928Firma ICI začala činnosť výskumnej stanice v Jealott´s Hill v Anglicku.
1926Firma Imperial Chemical Industries (ICI) vznikla fúziou firiem Brunner Mond Ltd., Nobel Industries, Brithish Dyestuffs Coronation Ltd. a United Alkali Co. Ltd.
1884Vo Švajčiarsku bola založená firma Ciba.
1876Vo Švajčiarsku bola založená firma Sandoz.
1758Vo Švajčiarsku bola založená firma Geigy.