Letáky a katalógy

Stiahnite si nové letáky a katalógy* s aktuálnou ponukou osiva a prípravkov na ochranu rastlín.

* Informácie k prípravkom na ochranu rastlín a ich používaniu sú aktuálne k dátumu vydania informačných prospektov a môžu podliehať ďalším zmenám.

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

Rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravky sú určené len na profesionálne použitie.