Toprex

V predaji
Last updated:

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie:
5 l
Zloženie:
250 g/l
difenoconazole
125 g/l
paclobutrazol
Formulácia:
SC – kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou