You are here

revus top syngenta

Revus Top

Aktualizovaný:
26.01.2021

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - suspenzný koncentrát

Pleseň zemiaková a Alternária na jeden zásah

  • Dvojitý zásah - ochrana proti Phytophtora i Alternaria spp.revus1
  • Výborný preventívny a kuratívny účinok
  • Ľahká aplikovateľnnosť bez nutnosti miešania

Pôsobenie a spektrum účinku

Prípravok Revus® Top obsahuje účinné látky mandipropamid a difenoconazole, ktoré sa navzájom výborne doplňujú v spektre aj sile účinku. Mandipropamid je účinná látka zo skupiny amidov karboxylových kyselín (CAA – fungicídy). Má preventívny a čiastočne kuratívny účinok. Preventívny účinok spočíva v potlačení klíčenia spór, zabraňuje prieniku patogéna do pletív hostiteľa. Kuratívny účinok spočíva v inhibícii rastu mycélia, tvorbe haustórií a redukovaní sporulácie. V rastlinách sa rozvádza translaminárne. Malé množstvo aktívnej látky preniká do listového meristému, kde je pohotovo distribuované a schopné chrániť obe strany listu. Mandipropamid je účinný proti hubovým patogénom triedy Oomycetes t.j.: Phytophtora infestans (pleseň zemiaková). Má vysokú priľnavosť k listu, voskovej kutikule. Unikátna technológia LOK + FLO umožňuje rýchlu a pevnú väzbu s rastlinným povrchom (LOK) a postupné uvoľňovanie účinnej látky (FLO). Akonáhle postrek zaschne, je odolným proti zmyvu zrážkami.

Difenoconazole je účinná látka zo skupiny triazolov. Inhibuje vývoj húb, biosyntézy ergosterolu v bunkových membránách t.j.: pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je širokospektrálny systémový fungicíd s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je absorbovaný listami a šíri sa akropetálne a translaminárne.

Schéma pre ošetrenie odrôd zemiakov citlivých k Alternárii a plesni zemiakovej

revus2

 

 

Zemiaky