Revus Top

V predaji
Last updated:

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie:
5 l
Zloženie:
250 g/l
mandipropamid
250 g/l
difenoconazole
Formulácia:
SC - suspenzný koncentrát