You are here

Moddus Flexi

Aktualizovaný:
21.03.2022

Regulátory rastu

Ochrana rastlín

Zloženie: 

Gracia novinka syngenta

FLEXIBILNÝ V TANK-MIXOCH, BEZPEČNEJŠÍ PRE OBILNINY 

  • Zabraňuje poliehaniu rastlín
  • Perfektne sa mieša s inými prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami
  • Mimoriadne šetrný pre obilniny aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Trinexapak-etyl účinná látka prípravku Moddus® Flexi, patrí do skupiny cyklohexandiónov. Mechanizmus účinku prípravku spočíva v zastavení syntézy giberelínov. K efektívnemu zastaveniu tvorby giberelínov dochádza na konci reťazca ich syntézy, a tým taktiež dochádza k zastaveniu predlžovacieho rastu rastlín.

Moddus® Flexi je v prevažnej miere prijímaný zelenými časťami rastlín a je rýchlo rozvádzaný do meristematických pletív, kde spôsobuje zabrzdenie predlžovania stonkových internódií.  Zabrzdenie rastu rastlín vedie k zníženiu ich výšky, spevneniu stebla a zvýšeniu odolnosti voči poliehaniu. Skorý termín aplikácie (BBCH 31-33) výrazne skracuje spodné internódiá, zosilňuje steblo, má pozitívny vplyv na rast koreňového systému a ukotvenie rastlín v pôde. Vďaka mohutnejšiemu koreňovému systému je umožnený lepší príjem živín a rastlina lepšie odoláva abiotickým stresom. Ošetrené rastliny tiež hospodárnejšie využívajú vodu, čo sa priaznivo prejavuje na výške úrody. Neskorší termín aplikácie (BBCH 33-35) má vplyv na skrátenie a zosilnenie horných internódií.

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

moddus flexi

 

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE 

 

moddus fleximoddus flexi

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli  realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

moddus flexi

 

 

moddus flexi

 

Pozn .: Testovanie regulácie porastov pšenice ozimnej v suchých rokoch, porasty bez poľahnutia. Úhrn zrážok na sledovanej lokalite dosiahol v sledovanom období (marec-apríl 2018) 69 %  dlhodobého normálu (úhrn zrážok za sledované obdobie 93 mm, dlhodobý normál 132 mm).

Benefit produktu vo forme podpory rozvoja koreňového systému a spevnenia stebla je zachovaný aj pri horších podmienkach počasia. Pri aplikácii generických produktov môže byť  zaznamenaná zvýšená citlivosť plodiny a jej neočakávaná reakcia na aplikáciu. Porast môže byť extrémne skrátený, čo sa nepriaznivo prejaví na úrode zrna i slamy.

 

Elatus Era Moddus Flexi Pack

 

 

moddus flexi

Vľavo Moddus® Flexi, vpravo kontrola