Casper 55 WG

V predaji
Last updated:

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie:
1 kg
Zloženie:
50 g/kg
prosulfuron
500 g/kg
dicamba
Chemická skupina:
Glycine
Formulácia:
WG - vodorozpustné dispergovateľné granule