Milagro 4 SC

V predaji
Last updated:

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie:
5 l
Zloženie:
40 g/l
nicosulfuron
Formulácia:
SC - suspenzný koncentrát