You are here

amistar

Amistar

Aktualizovaný:
22.02.2022

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Vyššia úroda, vyššia kvalita.

  • Široké spektrum účinku vo viacerých plodinách

  • Pôsobí proti všetkým významným chorobám obilnín

  • Vyššia úroda s vyššou kvalitou zrna

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurínové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií, čo umožňuje použiť prípravok Amistar proti chorobám, pri ktorých bola zaznamenaná znížená citlivosť k iným skupinám účinných látok v dôsledku rezistencie. 

Účinná látka preniká do pletív rastlín (translaminárny a systémový účinok). Preventívne ošetrenie vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie. Azoxystrobin sa vyznačuje dlhodobým účinkom. To umožňuje - v závislosti od prírastkov listov a od infekčného tlaku - zabrániť novej infekcii po dobu 3-8 týždňov. 

Amistar sa vyznačuje širokým spektrom účinku.

Pôsobí proti všetkým významným chorobám obilnín: na pšenici proti septorióze plevovej (Septoria nodorum), septorióze pšenicovej (Septoria tritici), hrdzi pšenicovej (Puccinia recondita) hrdzi plevovej (Puccinia striiformis) a múčnatke trávovej (Erysiphe graminis), na jačmeni proti hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres), múčnatke trávovej (Erysiphe graminis) a hrdzi jačmennej (Puccinia hordei). Azoxystrobin vyniká tým, že porasty obilnín sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.).

Pôsobí proti významným chorobám repky olejnej: bielej hnilobe a černi repkovej.

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

 

MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

 

Amistar sa v pšenici ozimnej a jačmeni jarnom používa pred alebo na začiatku výskytu choroby. V obilninách je možné prípravok aplikovať 1 x za sezónu.

Skoré ošetrenie porastov obilnín sa odporúča vykonať na začiatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekčného tlaku - pšenica by mala byť vo vývojovej fáze plne vyvinutého vlajkového listu až do fázy prvé ostiny viditeľné (BBCH 39 - 49), resp. jačmeň by mal byť vo vývojovej fáze začiatku predlžovania stebla až do fázy plne vyvinutého vlajkového listu (BBCH 30 – 39).

Z dôvodu využitia špecifických vlastností AMISTAR-u a k zabezpečeniu maximálnej úrody a jej optimálnej kvality je možný neskorší termín aplikácie - s cieľom ochrany vlajkového listu a klasu – aplikácia vo fáze začiatku/stredu až konca klasenia (BBCH 51/55 - 59 pšenica), resp. viditeľných prvých ostín až začiatok klasenia (BBCH 49/51 jačmeň).

 

Repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte proti bielej hnilobe a černi repkovej od rastovej fázy otvorených prvých kvetov (BBCH 60) do konca kvitnutia (BBCH 69). Maximálny počet ošetrení: 2x. Interval medzi aplikáciami 21 dní.

 

Dávka vody 200-400 l/ha.

 

 

amistar pecari pack

 

Cukrová repa

Jačmeň jarný

Pšenica ozimná

Slnečnica

  • Vyššia úroda, vyššia kvalita.