You are here

Boxer

Boxer

Aktualizovaný:
26.01.2022

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
20 l
Zloženie: 
Chemická skupina:
Triazole
Formulácia: 
EC - emulgovateľný koncentrát

 

 

Ideálny partner pre jesenné ošetrenie

  • Riešenie rezistentných populácií metličky obyčajnej
  • Výnimočné jesenné riešenie burín v pšenici
  • Špecialista na lipkavec obyčajný

 

Pôsobenie a spektrum účinku v obilninách

Účinná látka prosulfocarb je prijímaná prostredníctvom meristematických pletív klíčkov a koreňov burín, kde v najmladších častiach brzdí predlžovanie a delenie buniek. Hlavný účinok je dosiahnutý príjmom účinnej látky cez hypokotyl burín. Boxer nepôsobí na trváce buriny.

Boxer brzdí klíčenie burín už krátko od začiatku klíčenia. Účinná látka prosulfocarb je neprchavá, preto nehrozí poškodenie okolitých trvalých kultúrnych porastov jej výparom. Vďaka svojmu jedinečnému pôsobeniu je Boxer dôležitým pomocníkom aj v boji s metličkou obyčajnou rezistentnou voči sulfonylmočovinám.

 

Použitie a dávkovanie

boxer

Náhradné a následné plodiny

Po zaorávaní pšenice ozimnej na jar možno pestovať jarné obilniny, kukuricu, zemiaky, hrach alebo slnečnicu. Následné plodiny možno pestovať bez obmedzenia. Po zaorávaní ostatných plodín ošetrených prípravkom Boxer možno po orbe pestovať kukuricu. V tom istom roku na jeseň možno ako následné plodiny pestovať po orbe ozimné obilniny alebo repku olejku. Následné plodiny pestované v nasledujúcom roku na jar možno pestovať bez obmedzenia- okrem fazule.

 

Skúsenosti zo zahraničia

V Nemecku sa herbicíd Boxer už mnoho rokov úspešne používa nielen v porastoch ozimnej pšenice, ale tiež v ozimnom jačmeni a raži. V lokalitách so silným výskytom rezistentných populácií metličky obyčajnej (Veľká Británia, Dánsko) sa použitie prípravku Boxer stalo nevyhnutnou súčasťou postrekového sledu v programe antirezistentnej stratégie. Boxer sa veľmi často používa na likvidáciu rezistentných populácií metličky obyčajnej, ďalej lipnice ročnej, psiarky roľnej (optimálna rastová fáza burín do BBCH 12). V Nemecku sa herbicíd Boxer ďalej používa na ochranu lupiny v dávke 4-5 l/ha do piatich dní od sejby.

 

Spektrum účinku prípravku Boxer v obilninách na základe Syngenta pokusov

boxer

 

HERBICÍD BOXER V ZEMIAKOCH

 

Ideálny partner pre reguláciu širokého spektra dvojklíčnolistových burín

  • Preemergentný herbicíd na reguláciu širokého spektra dvojklíčnolistových burín
  • Účinkuje aj na ježatku kuriu

 

Pôsobenie a spektrum účinku v zemiakoch

Účinná látka prosulfocarb je prijímaná prostredníctvom meristematických pletív klíčkov a koreňov burín, kde v najmladších častiach brzdí predlžovanie a delenie buniek. Hlavný účinok je dosiahnutý príjmom účinnej látky cez hypokotyl burín. Boxer nepôsobí na trváce buriny. Boxer brzdí klíčenie burín už krátko od začiatku klíčenia. Účinná látka prosulfocarb je neprchavá, preto nehrozí poškodenie okolitých trvalých kultúrnych porastov jej výparom. Vďaka svojmu jedinečnému pôsobeniu je Boxer dôležitým pomocníkom aj v boji s metličkou obyčajnou rezistentnou voči sulfonylmočovinám.

 

Odporúčania pre aplikáciu v zemiakoch

Na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku sa odporúča dôkladné pokrytie pôdy a burín postrekovou kvapalinou. Prípravok dosahuje najvyššiu účinnosť pri aplikácií na vlhkú pôdu a buriny v skorých vývojových štádiách. V prípade veľkého zaburinenia v zemiakoch sa odporúča použitie vyššej dávky z autorizovaného rozpätia. Prípravok nepoužívajte na ostrom slnku a pri nízkej vlhkosti vzduchu, na nadmerne vlhkých alebo vysušených pôdach, na vlhké rastliny, na porasty napadnuté chorobami a škodcami, v stresových podmienkach rastlín a ihneď po zavlažovaní. Postrek vykonávajte v optimálnych podmienkach, najlepšie večer, alebo skoro ráno, kedy teplota neprekročí 15°C a je nízka úroveň oslnenia, pri vysokej vlhkosti vzduchu. 

 

Ochrana zemiakov
Zemiaky ošetrujte preemergentne po zasiatí, alebo skoro postemergentne do rastovej fázy BBCH 13 (tretí list na hlavnej stonke vyvinutý (> 4 cm)). V zemiakoch sa používa v sólo aplikácii v registrovanej dávke. Odporúčame aj TM Boxer + Sencor Liquid (metribuzin 600 g/kg) v dávke 4,0 l + 0,5 l/ha.

 

Spektrum účinku prípravku Boxer v zemiakoch na základe Syngenta pokusov

boxer

 

HERBICÍD BOXER DO ŠIROKÉHO SPEKTRA ĎALŠÍCH PLODÍN

 

boxer