You are here

avoxa herbicíd Syngenta

Avoxa

Aktualizovaný:
15.04.2021

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulgovateľný koncentrát

 

 

Niektoré spojenia jednoducho fungujú lepšie!  

  • Výkonná: jedinečná kombinácia účinných látok
  • Spoľahlivá: široké spektrum účinnosti v obilninách
  • Nezávislá: vo všetkých podmienkach

 

NOVINKA - ROZŠÍRENÁ REGISTRÁCIA

  • Dávka 1,1 l/ha proti metličke obyčajnej
  • Použitie aj do pšenice tvrdej ozimnej

 

MECHANIZMUS PÔSOBENIA

Účinná látka pinoxaden patrí do skupiny fenylpyrazolinov. U jednoklíčnolistových rastlín inhibuje enzým acetyl-koenzým A karboxylázu (ACC) v chloroplaste i v cytoplazme (duozým). V dôsledku toho dochádza v meristematických pletivách citlivých druhov trávovitých burín k blokovaniu rastu. Pinoxaden účinkuje systémovo. Rastlinami je prijímaný prevažne prostredníctvom listov a odtiaľ je rýchlo translokovaný floémom do meristematických pletív. Citlivé trávovité jednoročné buriny odumierajú v priebehu 2-3 týždňov po aplikácii.

 

Pyroxsulam je systemický herbicíd a patrí do skupiny triazolopyrimidínov. Je absorbovaný listami, oddenkami i koreňmi a floémom a xylémom je translokovaný v meristematickom pletive, kde inhibuje enzým acetolaktát-syntázu (ALS). V dôsledku toho dochádza k zastaveniu rastu rastlín, chlorotickému zafarbeniu, nekrózam a následnému odumretiu. Poskytuje ochranu obilninám pred širokým spektrom jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín, a to aj proti novo vzchádzajúcim jednoročným burinám pomocou reziduálneho účinku.

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

avoxa

!!! Rozšírená registrácia od marec 2021 !!!

  • Dávka 1,1 l/ha proti metličke obyčajnej
  • Použitie aj do pšenice tvrdej ozimnej

 

Citlivé buriny

Psiarka roľná, stoklasy, mätonohy, metlička obyčajná, ovsy, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, rumančeky, horčiaky, hviezdica prostredná, fialka roľná, ruman roľný, horčica roľná, pohánkovec ovíjavý, mrlík biely.

 

ANTIREZISTENTNÁ STRATÉGIA

AVOXA poskytuje vyššiu úroveň ochrany vďaka kombinácii dvoch účinných látok s rôznym mechanizmom účinku. Účinné látky zo skupiny HRAC: A (ACC inhibítor - pinoxaden) a skupiny HRAC: B (ALS inhibítor – pyroxulam) zabezpečujú maximálnu úroveň v možnostiach antirezistentnej stratégie. Vývoj rezistencie voči herbicídnym účinným látkam môže byť vďaka kombinácii pôsobenia rozdielnych mechanizmov účinku (v tomto prípade HRAC A + HRAC B) oddialený či dokonca jej môže predchádzať. Kombinácia dvoch účinných látok je bezpečnejšia ako striedanie jednotlivých účinných látok pri ich sólo použití. Tento princíp je podporený množstvom vedeckých štúdií.

avoxa herbicíd tabulka Syngenta

avoxa

 

Viac informácií nájdete TU.

Pšenica ozimná

Raž ozimná

Tritikale ozimné