You are here

Inovácia v pestovaní ozimného jačmeňa

Spoločnosť Syngenta prichádza v roku 2014 na slovenský obilninársky trh s významnou inováciou v podobe uvedenia hybridnej technológie pestovania ozimného jačmeňa. Intenzívna šľachtiteľská práca a cieľavedomý vývoj pestovateľského systému sú predpokladom na to, aby hybridné odrody jačmeňov presvedčili pestovateľov svojimi stabilne vysokými úrodami a pozoruhodnými agronomickými vlastnosťami v porovnaní s bežnými líniovými odrodami. Hybridné jačmene prinášajú okrem toho v praxi vyššiu stabilitu úrod v náročných lokalitách s horšími poveternostnými a pestovateľskými podmienkami.

Čo prináša technológia pestovania hybridného jačmeňa?

Výkonný koreňový systém

Pri hybridných odrodách ozimného jačmeňa vedie heterózny efekt k vývinu mimoriadne výkonného koreňového systému. Na jar dochádza k skoršej regenerácii, rýchlejšiemu a mohutnejšiemu rastu celého koreňového systému. V porovnaní s líniovými odrodami je vytváraný vyšší podiel bočných koreňov, čo má pozitívny vplyv na lepší príjem vody a živín. Nadzemná časť rastlín má rýchlejší vývin nových listov a silnejšie steblo. Celkovo sa hybridné jačmene od líniových odrôd odlišujú vynikajúcou vitalitou a lepším vzrastom.

Vyššie a stabilnejšie úrody

Čím lepšie je pestovateľská technológia prispôsobená výnimočnej rastovej dynamike hybridného jačmeňa, tým väčšiu úrodu môžeme v praxi dosiahnuť. Spoločnosť Syngenta už niekoľko rokov predáva hybridné jačmene na nemeckom trhu a na základe dlhoročných skúseností vyvinula tzv. Hybrid Optimized System, teda systém agrotechnických opatrení, ktoré by mali byť dodržiavané, pokiaľ chceme naplno využiť genetický potenciál jednotlivých hybridov.

Vyššia flexibilita pri pestovaní

Z hľadiska termínu siatia ponúkajú hybridy spoločnosti Syngenta oproti bežným odrodám oveľa vyššiu flexibilitu. Na väčšine lokalít sú, bez rizika významného poklesu úrod, možné aj neskoršie výsevy až do 10. októbra, čím sa otvárajú nové možnosti úpravy osevného postupu. Hybridný jačmeň možno bez problémov siať aj po kultúrnych plodinách s neskorým termínom zberu (ako je kukurica na zrno) alebo po skoro vyoranej cukrovej repe. Medzi ďalšie výhody hybridov spoločnosti Syngenta patrí menšie zaburinenie, nižšie riziko napadnutia ozimného jačmeňa chorobami, virózami a hubami rodu Fusarium, najmä po kukurici a v neposlednom rade aj optimalizácia pracovnej špičky v období sejby.

HYBRID OPTIMIZED SYSTEM

Jeho základnými prvkami sú:

  • Prispôsobenie hustoty výsevu – vyššia vitalita hybridov vedie k vyššiemu odnožovaniu a vyššej produkcii koreňovej hmoty. Z toho dôvodu sa doporučuje zníženie výsevku oproti konvenčným líniovým odrodám o 30 % (skúsenosti profesionálnych pestovateľov ukazujú vynikajúce výsledky aj pri znížení výsevku o 40 %).
  • Prispôsobenie hnojenia N (dusíkom) v závislosti na vývoji rastlín (zásadný význam tu zohráva správne načasovanie a správna dávka predovšetkým N1, tzv. prvá dávka dusíku).
  • Dve ošetrenia rastovými regulátormi pre kvalitnú ochranu proti poliehaniu a podporu vysokej hmotnosti jednotlivých klasov.
  • Dve ošetrenia fungicídmi pre udržanie výborného zdravotného stavu a maximálneho výkonu asimilačného aparátu počas vegetácie.

Význam technológie Hybrid Optimized System sme si v roku 2013 vyskúšali v pokusoch v ZVÚ Kroměříž a ZS Kluky v Českej republike. Pri použití tejto technológie došlo k navýšeniu úrody u odrody Hobbit v priemere o 0,7 t/ha a u odrody Zzoom o 1,3 t/ha.

Porovnanie úrody ozimných jačmeňov pri rôznych technológiach pestovania (priemerná úroda dvoch pokusov - ZVÚ Kroměříž a ZS Kluky, 2013). 
Hybrid Optimized System = dvojitá aplikácia regulátora, dvojitá aplikácia fungicídov 
Bežná technológia = jedna aplikácia regulátora, jedna aplikácia fungicídu