Inovácia v pestovaní ozimného jačmeňa

banner syngenta

Spoločnosť Syngenta uviedla na slovenský trh významnú inováciu: osivá hybridov ozimného jačmeňa a modernú technológiu jeho pestovania. Precízna šľachtiteľská práca a následný vývoj pestovateľských systémov sú predpokladom toho, že hybridy jačmeňa pestovateľov presvedčili vynikajúcimi pestovateľskými vlastnosťami a vysokými úrodami. Hybridné ozimné jačmene navyše v praxi dokazujú výrazne vyššiu stabilitu úrod v rôznych agroekologických podmienkach Slovenska.

Čo prináša technológia pestovania hybridného jačmeňa?

Výkonný koreňový systém

Vďaka heteróznemu efektu tvoria rastliny väčší koreňový systém. To vedie k lepšiemu príjmu vody a živín. Všetko spolu potom tvorí vysoký výnos.

Rýchlejší a intenzívnejší rast

Rastliny hybridného jačmeňa sú už od začiatku odnožovania viditeľne mohutnejšie a pri včasnom výseve tvoria už na jeseň viac odnoží.

Mohutné klasy

Hybridné jačmene sa vyznačujú mohutnými klasmi so zanedbateľnou redukciou zŕn.

Flexibilita termínu sejby

Pre hybridný jačmeň Hyvido je optimálny termín výsevu zhodný s líniovými odrodami, avšak veľmi dobre toleruje i neskoršie výsevy. Je teda možné vykonať výsev napríklad po zrnovej kukurici. To je možné dosiahnuť práve vďaka rozdielnej dynamike rastu na jeseň a ďalej veľmi intenzívnej odnožovacej perióde na jar.

Odporúčaný systém pestovania Hybrid Optimized system

1) Optimálny výsevok

Hybridným jačmeňom stačí pre optimálne využitie odnožovacieho potenciálu nižší výsevok, aby rastliny mali priestor.

2) Dve fungicídne aplikácie a dve regulácie rastu

Aby sme veľmi intenzívny rast a potenciál vôbec udržali na uzde, je najlepšie držať sa nášho rokmi prevereného systému pestovania vyvinutého špeciálne pre jačmene Hyvido.

3) Optimalizované hnojenie

Hybridné jačmene veľmi dobre reagujú na intenzifikáciu a dávky dusíka sú významný intenzifikačný faktor.

 

AKO ZABEZPEČIŤ NAJVYŠŠIE ÚRODY? VYUŽÍVAJTE OVERENÝ HYBRID OPTIMIZED SYSTEM (HOS)!

Jeho základnými prvkami sú:

Prispôsobenie hustoty výsevu - vysoká vitalita hybridných jačmeňov Hyvido™ sa prejavuje vo vyššej odnožovacej schopnosti a vysokou aktivitou koreňového systému. To poskytuje výhodu možnosti zníženia výsevku o 30 % oproti konvenčným líniovým odrodám jačmeňa. Niekoľkoročné skúsenosti profesionálnych pestovateľov ukazujú, že za optimálnych podmienok boli vynikajúce výsledky dosiahnuté i pri znížení výsevku o 40 %. Zníženie vstupných nákladov pri sejbe oproti bežným odrodám je nesporným prínosom hybridov.
Prispôsobenie N- hnojenia v závislosti na vývoji rastlín – zásadným prvkom je načasovanie a správna dávka, predovšetkým N1 v regeneračnej dávke na jar.

Dvakrát ošetriť rastovými regulátormi – pre kvalitnú ochranu proti poliehaniu porastov a podporu dosiahnutia vysokých hmotností jednotlivých klasov.
Dvakrát ošetriť fungicídmi- pre udržanie výborného zdravotného stavu, čo podporí maximálny výkon asimilačného aparátu počas celej vegetácie. Odporúčaná technológia HOS pre hybridné jačmene je nevyhnutná pre maximálne využitie ich genetiky. Dôkazom sú výsledky pokusov, v ktorých sa porovnávali pestovateľské systémy HOS a konvenčné postupy.

Systém hnojenia hybridných ozimných jačmeňov


1. Intenzívne hnojenie podľa predpokladanej úrody (s ohľadom na lokalitu a hybrid)
2. Regeneračné hnojenie vykonať čo najskôr
3. Aplikovať prihnojenie sírou – ideálne s prvou, prípadne druhou dávkou N (zachovať pomer: na každých 10 – 15 kg N aplikovať 1 kg S)
4. Zohľadniť vývojovú fázu rastlín – neaplikovať príliš vysokú dávku N1 na silne odnožené porasty
5. Rozdeliť hnojenie dusíkom do troch dávok (za sucha do dvoch)

 

Hnojenie Hyvido

 

Ochrana rastlín Hyvido