Force 1.5 G

V predaji
Last updated:

Insekticídy

Ochrana rastlín

Balenie:
20 kg
Zloženie:
15 g/kg
tefluthrin
Formulácia:
G - granulát