You are here

force syngenta

Force 20 CS

Aktualizovaný:
30.03.2021

Insekticídy

Moridlá

Balenie: 
5 l, 20 l
Zloženie: 
Formulácia: 
CS - suspenzia kapsúl v kvapaline

Pôdni škodcovia v kukurici bez šance!

  • Insekticídne moridlo vo forme mikrokapsúl
  • Spoľahlivá ochrana proti larvám kováčikov v kukurici
  • Výborná účinosť bez ohľadu na poveternostné podmienky, spoľahlivosť aj za sucha
  • Dva spôsoby účinku:dýchací a repelentný
  • Mimoriadna tolerancia ku klíčiacej a vzchádzahúcej kukurici

Pôsobenie a spektrum účinku

Force® 20 CS je insekticídne moridlo obsahujúce účinnú látku tefluthrin zo skupiny pyrethroidov. Tefluthrin nie je systémová účinná látka, ale vyznačuje sa vysokou tenziou pár (výparom). Pary tefluthrinu následne vyplňujú pôdne póry a ničia škodcov po prieniku do ich dýchacej sústavy. Cievami sa potom dostávajú až na miesto pôsobenia do nervového systému škodcu. Zároveň pôsobia na škodcu i repelentne - odpudzujú ho. Tefluthrin sa môže pohybovať v pôde smerom hore a do strán. Pohyb smerom dole je veľmi obmedzený (< 5 cm), a to vďaka nerozpustnosti vo vode a väzbe na pôdne častice. Dostupné dáta potvrdzujú veľkú väzbu tefluthrinu na povrchu koreňov. Toto je dôležité pre účinnosť tefluthrinu proti niektorým škodcom, ktorí požierajú korene alebo sa pohybujú v pôde. Mikrokapsulová formulácia zabezpečuje postupné a dlhodobé uvolňovanie účinnej látky, a tým zaisťuje ochranu mladých rastlín počas citlivých skorých vývojových fáz kukurice. 

Tefluthrin, účinná látka Force® 20 CS, spoľahlivo pôsobí proti larvám kováčikov (Agriotes spp.), jednému z najrozšírenejších škodcov, ktorý má vplyv tak na klíčenie rastlín, ako aj na celkový počiatočný vývoj rastlín. Kováčiky (Agriotes spp.) patria medzi najrozšírenejších škodcov, ktorí spôsobujú najväčšie škody pri vzchádzaní rastlín. Larvy sa živia koreňmi a mladými časťami rastlín.

Účinnosť a bezpečnosť

Pri prípravku Force® 20 CS nedochádza k výkyvom v účinnosti pri rozdielnych pôdnoklimatických podmienkach. Veľmi dobre účinkuje i za sucha. Force® 20 CS je rastlinami veľmi dobre tolerovaný. V žiadnych pokusoch ani v prevádzkových podmienkach v krajinách, kde je prípravok registrovaný, nebola pozorovaná fytotoxicita ani pri samostatnom použití, ani v zmesi s inými prípravkami bežne používanými na ochranu osiva kukurice. Force® 20 CS nemá vplyv na klíčenie, udržuje vitalitu rastu, nespôsobuje fytotoxicitu na listoch ani koreňoch a je bezpečný pri všetkých klimatických podmienkach. Okrem toho je Force® 20 CS kompatibilný s väčšinou bežne používaných prípravkov na ochranu kukurice.

Cukrová repa

  • Pôdni škodcovia v kukurici bez šancí! - Insekticídne moridlo vo forme mikrokapsúl - postupne uvoľňuje účinné látky. - Spoľahlivá ochrana proti larvám kováčikov v kukurici (Agriotes spp.). - Výborná účinnosť bez ohľadu na poveternostné podmienky, spoľahlivá účinnosť i za veľmi suchých podmienok. - Dva spôsoby účinku na škodcov: dýchací a repelentný. - Mimoriadna tolerancia ku klíčiacej a vzchádzajúcej kukuric.