Technológia Powercell™

Šľachtiteľský program vysoko stráviteľných hybridov kukurice

Powercell logo

Kukuričná siláž je pre prežúvavce významným zdrojom energie. Ide o krmivo glycidového charakteru, v ktorom sa glycidy vyskytují v troch formách - cukry, škrob a vláknina. Donedávna bola hlavným parametrom hodnotenia z pohľadu produkcie energie zrnová zložka (obsah škrobu), lebo v zrne kukurice je najvyššia koncentrácia energie. Vo výžive však došlo k situácii, keď ani zvyšovanie množstva zrna v kŕmnej dávke nepomáha a naopak dochádza k zhoršovaniu zdravotného stavu vzhľadom k zníženému podielu vlákniny v kŕmnej dávke (TMR).

Kukuričná siláž obsahuje 8 % N-látok, 3 % tuku, v priemere asi 30 % škrobu a obsah vlákniny vo forme NDF (neutrálne detergentná vláknina) tvorí 40-50 %. Z toho vyplýva, že najvyšší podiel tvorí vláknina.

Potrebujete zlepšiť produkciu mlieka? Technológie Powercell™ Vám prinesie tieto benefity

 • Viac stráviteľnej energie pre dobytok
 • Nižšia potreba jadrových krmív
 • Lepší zdravotný stav stáda (menej acidóz bachora)
 • Vyššia produkcia mlieka

Potrebujete efektívnu produkciu bioplynu? Technológia Powercell™ zabezpečí

 • Rýchlejšiu dynamiku rozkladu substrátu
 • Vyššie množstvo vyprodukovaného metánu z rovnakého množstva siláže
 • Viac dostupnej energie pre mikroorganizmy a produkciu metánu vo fermentore

Viac mlieka - viac bioplynu = vyšší zisk

Ako funguje technológia Powercell™ v praxi? Pozrite si VIDEO

Prečo je dobré pestovať hybridné odrody kukurice Powercell™

 • Výnimočná stráviteľnosť bunkových stien - NDF (geneticky podmienená vlastnosť), a teda vyššia produkcia mlieka zo základného krmiva (kukuričnej siláže)
 • Široké okno zberu s nižšou lignifikáciou stonky - vysoká koncentrácia energie v širšom časovom horizonte (flexibilita bez zberových strát)
 • Optimálne zostavenie kŕmnej dávky (TMR) pre prežúvavce (nižší podiel jadrových krmív znižuje riziko acidóz), stádo je zdravšie a dojnice majú dlhodobo vyššiu produktivitu
 • Rýchlejšia dynamika rozkladu vlákniny – vďaka vyššej stráviteľnosti (degradovateľnosti) bunkových stien
 • Kratšia doba zdržania substrátu vo fermentore bioplynových staníc - pri rovnakom čase zachovania hmoty vo fermentore potrebujeme menšie množstvo substrátu Powercell™ hybridu na výrobu rovnakého množstva metánu

Hybridy s technológiou Powercell™

chevron_left
chevron_right