Technológia Artesian

Banner

Šľachtiteľský program suchovzdorných zrnových a silážnych hybridov

Zmeny klimatických podmienok majú na svedomí prudké výkyvy počasia. Neobyčajne suché roky s podpriemerným množstvím zrážok a nadpriemernými teplotami sú stále častejšie, hlavne v letných mesiacoch. Vo viacerých regiónoch vznikajú kvôli suchu vážne škody na porastoch. A práve na kukurici sú škody veľmi zreteľné. Spoločnosť Syngenta tieto zmeny pozorne sleduje a snaží sa pre poľnohospodársku prax vyvíjať a uvádzať do života inovácie a technológie, ktoré dopady týchto zmien zmierňujú a zároveň prinášajú možnosť ekonomickej produkcie potravín aj v oblastiach, v kterých je pestovanie plodín kvůli klimatickým podmienkam náročné.

Ako vzniká hybrid Artesian™

  • V molekulárno genetickom laboratóriu identifikujeme gény, ktoré nesú rôzne vlastnosti odolnosti voči suchu a gény majúce vplyv na výnosnosť.
  • Nasleduje precízny výber inbredných línií s vhodnými génami
  • Novovzniknuté hybridy testujeme v záťažových lokalitách po celej Európe
  • Výsledky zo všetkých testovaných lokalít podrobujeme dôkladnej analýze
  • Úspešné hybridy sa dostanú na Vaše pole

Prínosy Artesian™ technológie

Navýšenie výnosov v stresových podmienkach
o 15-40%

Za priaznivých podmienok je výnos porovnateľný
so špičkou konkurencie

Vyššia odolnosť voči stresu za sucha

Vyššia stabilita úrody – menší vplyv heterogenity pozemkov na výnosnosť

Efektívnejšie využitie dostupnej vody na tvorbu výnosov

Suchovzdornosť počas celej doby vegetácie (od vyklíčenia po zber)

Vyšší obsah chlorofylu, fotosyntéza prebieha lepšie a dlhšie

Lepšia termoregulácia porastu

Lepšie opelenie špičiek (synchronizácia kvitnutia)

Ponuka zrnových hybridov Artesian™

chevron_left
chevron_right

Ponuka silážnych hybridov Artesian™

Banner