Jednoduchá, účinná, flexibilná a bezpečná regulácia porastov

Aktuality
aktuality_moddus_1132x637_16_ku_9.png

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Slovakia s.r.o.

 

Pri pestovaní obilnín je morforegulácia dôležitým prvkom pestovateľskej technológie. Pri pestovaní jačmeňa jarného aj pšenice ozimnej nepremýšľame, či morforeguláciu porastu do systému ochrany zaradíme alebo nie, ale akým spôsobom ju budeme vykonávať.

 

Morforeguláciu je potrebné prispôsobiť podmienkam počasia danej sezóny. Vzhľadom na to, že na začiatku vegetácie nikdy nevieme, ako bude vegetačná sezóna prebiehať a ako bude zrážkovo bohatá, je aplikácia morforegulátora v optimálnom termíne ekonomicky vysoko efektívnym opatrením.

 

Hlavným zmyslom morforegulácie porastov je ochrana pred poľahnutím. Chránime tak nielen úrodu zrna, ale aj jeho kvalitu.

 

Pre ochranu porastov a zvýšenie ich odolnosti voči poliehaniu je ideálna aplikácia regulátora Moddus EC alebo Moddus Flexi v období stĺpkovania, prípadne následné doregulovanie porastu v období okolo BBCH 37-39. Regulácia je veľmi vhodná pri hustých porastoch, pri vysokej intenzite pestovania a pri odrodách s dlhým steblom a nízkou odolnosťou voči poliehaniu. Na začiatku stĺpkovania je tiež možné použiť kombináciu Moddus s produktmi CCC, táto kombinácia je vysoko efektívna a uplatní sa predovšetkým vo vlahovo bohatých sezónach.

 

Dva originály - jedna účinná látka - kvalita na ktorú sa môžete spoľahnúť

Trinexapac ponúkame v dvoch formuláciách – Moddus EC a Moddus Flexi (ME formulácia, mikroemulzia). Obe formulácie obsahujú 250 g/l trinexapacu.

Originálna formulácia Moddus EC prináša niekoľko rokov zákazníkom istotu spoľahlivej efektivity a súčasne vysokú mieru bezpečnosti pre rastliny.

Moddus Flexi je vďaka novšej a jedinečnej ME formulácii ešte lepšie miešateľný s celým radom pesticídov a jeho použitie v tank-mix kombináciách je pre rastliny oveľa bezpečnejšie a šetrnejšie. Formulácia Moddus Flexi zjednodušuje a urýchľuje prípravu aplikačnej kvapaliny, kedy nedochádza k problémom s rozpustnosťou aj pri príprave aplikačnej kvapaliny v chladnejších podmienkach. Ide o vysoko rozpustný koncentrát s deklarovanou rozpustnosťou už pri teplotách od 5 °C. Nízka rozpustnosť, najmä generických výrobkov, môže spôsobiť upchávanie filtrov, usadeniny v postrekovači, nerovnomerné pokrytie alebo poškodenie rastlín pri aplikácii, prípadne straty efektivity účinnej látky. Všetky tieto faktory sú nežiaduce.

Moddus EC aj Moddus Flexi sú rýchlo prijímané do rastlinných pletív aj pri nízkych teplotách.

 

Všeobecné pravidlo „Bez aktívneho rastu nie je regulácia účinná.“

V rámci dlhoročných pokusov bolo preukázané, že teplota pri aplikácii nie je najdôležitejším faktorom z pohľadu vplyvu na účinnosť regulácie. Pre optimálny účinok regulátora je ním aktívny rast plodiny. Pokiaľ plodina nie je v aktívnom raste, nemala by byť regulovaná. Ideálne regulujte porast v čase aktívneho rastu rastliny, alebo pokiaľ je aktívny rast očakávaný.

Aktívny rast rastliny neprebieha, pokiaľ je kultúrna plodina vystavená nedostatku živín, svetla, nízkym teplotám alebo akýmkoľvek formám stresu, s ktorými sa musí vyrovnávať. Čím dlhšia doba bude medzi aplikáciou regulátora a začatím aktívneho rastu rastliny, tým nižšiu efektivitu regulácie je možné u akéhokoľvek regulátora očakávať. 

Teploty hrajú významnú úlohu v rozpustnosti produktov pri príprave aplikačnej kvapaliny a pri príjme účinných látok rastlinou. Z toho dôvodu odporúčame u oboch našich produktov aplikáciu až pri teplotách od 8 °C. Rozhodne nie je vhodná aplikácia pri očakávaných mrazoch, dlhodobo nízkych teplotách pod 5 ° C a na porast akokoľvek stresovaný.

 

Ako oba regulátory aplikovať

Pri použití oboch formulácií Moddusu v jednej vegetačnej sezóne odporúčame aplikovať Moddus EC na začiatku stĺpkovania (ideálne v BBCH 31-32). Moddus Flexi sa veľmi dobre uplatní v neskorších termínoch aplikácie (BBCH 35-37). Nielen v suchších rokoch môžete pri pestovaní jačmeňa jarného aj pšenice ozimnej využiť delenú aplikáciu regulátorov. V skorom jarnom období (BBCH 31-32) aplikujte Moddus EC a následne v období rastovej fázy BBCH 37-39 Moddus Flexi. Táto technológia je veľmi šetrná k ošetrovanej plodine, dá sa použiť ako v sezónach so zrážkovým deficitom, tak aj vo vlahovo bohatých rokoch. 

V prípade, že sa rozhodnete použiť iba jeden z produktov, je možné oba aplikovať ako v období začiatku stĺpkovania, čo je pre ochranu porastov optimálny termín, tak aj v neskorších termínoch v súlade s registráciou jednotlivých produktov.

 

Miešateľnosť – ideálne tri komponenty

Oba produkty – Moddus EC aj Moddus Flexi – sú veľmi dobre miešateľné s celým radom pesticídov a výsledné tank-mix kombinácie v porovnaní s generickými produktmi sú oveľa bezpečnejšie k plodine.

Oba produkty je možné miešať s fungicídmi, herbicídmi, insekticídmi aj hnojivami s obsahom mikroprvkov.

Pri príprave aplikačnej kvapaliny všeobecne platí pravidlo, že na prípravu tank-mix kombinácie s regulátormi rastu nie je vhodné, aby tank-mix kombinácia obsahovala viac ako tri produkty/komponenty (vrátane regulátora rastu), ideálne a bezpečné pre plodinu ich použiť do tank-mixu dva komponenty.

 

Miešateľnosť s fungicídmi

Miešateľnosť oboch regulátorov s fungicídmi je bezproblémová. Tu môžete bezpečne použiť do tank-mix kombinácie:

Pri príprave tank-mixu aplikačnej kvapaliny produktov Moddus (EC aj Flexi) + Unix 75 WG je z dôvodu WG formulácie Unix 75 WG potrebné pamätať na dodržiavanie správnych postupov na prípravu tank-mix kombinácií. Dôležité je najskôr pridať do aplikačného zariadenia Unix 75 WG a po jeho úplnom rozpustení doplniť regulátor Moddus, zabránime tak možným problémom s rozpustnosťou fungicídu Unix 75 WG. 

 

Miešateľnosť s herbicídmi

Miešateľnosť s herbicídmi je tiež možná, aj keď zo všeobecného hľadiska vplyvu na obilniny menej šetrná. U Moddus (EC aj Flexi) sme testovali predovšetkým kombinácie s našimi herbicídmi Axial 050 EC a Avoxa. Ich použitie je pre plodinu bezpečné a možné. Tu je však šetrnejšie k plodine už nedopĺňať do tank-mix kombinácie ďalší komponent.

 

Miešateľnosť s insekticídmi a hnojivami

S insekticídmi je použitie tank-mix kombinácie úplne bezpečné. 

Z hnojív odporúčame hnojivá s obsahom mikroprvkov. Nevhodné sú hnojivá s vysokým obsahom dusíka (DAM) a ich aplikácie vo vysokých koncentráciách. Pokiaľ je potrebné aplikovať DAM, je tank-mix možný iba pri dodržiavaní nariedenia DAM s vodou v pomere 1:3, potom možno hovoriť o bezpečnom použití pre plodinu.

 

Kedy je miešateľnosť kontraproduktívna

Všeobecne pri príprave tank-mix kombinácií produktov platí pravidlo, že niekoľkonásobné tank-mixy typu herbicíd, morforegulátor, fungicíd, listové hnojivo, stimulátor a/alebo zmáčadlo sú často kontraproduktívne. Nevedú k pozitívnemu výsledku, pretože jednotlivé komponenty môžu ovplyvňovať protichodné biochemické reakcie a zvyšuje sa tak pravdepodobnosť vzniku viac či menej viditeľnej fytotoxicity.

 

Benefity našich morforegulátorov

Hlavnými prínosmi je okrem spoľahlivej ochrany proti poliehaniu aj podpora rozvoja koreňového systému pri aplikácii na začiatku stĺpkovania, čo sa prejaví predovšetkým v podmienkach, kedy sú rastliny ohrozené určitými stresmi (nedostatok výživy, sucho a i.). Významné je ich pozitívne pôsobenie na úpravu štruktúry porastu, ktoré má pozitívny vplyv na počet klasov, HTZ, počet zŕn v klase. Efekt je výraznejší v suchých rokoch. Ďalšou výhodou je aj aplikácia v nízkych dávkach.

 

Inovatívne high-tech technológie v cenovo výhodnom balíčku

Aj v tohtoročnej sezóne ponúkame našim zákazníkom skutočne inovatívnu technológiu – Moddus Flexi v balíčku s fungicídom Elatus Era. Ide o prepojenie modernej formulácie regulátora rastu so špičkovou úrovňou fungicídnej ochrany, navyše so zvýhodneným cenovým nastavením.

balicek_elatus_era_moddus_flexi_pack.jpg

 

Taktiež môžete využiť balíček Unix®  Moddus® Pack. Unix®75 WG ochráni pšenicu ozimnú a jačmeň ozimný pred steblolamom a hubovými chorobami.

Balíček Unix Moddus Pack

 

Spojte naše najlepšie produkty a využite ich vo svojej pestovateľskej technológii na ochranu vašich porastov proti chorobám aj proti poľahnutiu. Zaistite si excelentne vyzerajúce porasty a vysoké úrody prvotriednej kvality.

 

Nezabudnite, oba balíčky sú vhodné aj na ošetrenie tvrdej pšenice. 

 

VIDEO: Moddus pomáha v nepriaznivom počasí

Pestovanie zdravých rastlín nie je ľahké. Nakoniec všetko závisí od počasia. Moddus vám už 20 rokov pomáha: podporuje tvorbu koreňov, zlepšuje príjem živín a hospodárenie s vodou, priaznivo ovplyvňuje úrodu.

Pre prezretie videa kliknite na obrázok:

moddus_najlepsi_regulator_YT mini SK.jpg

 

KAM ĎALEJ:

Regulátor rastu Moddus

Regulátor rastu Moddus Flexi

Obchodní zástupcovia pre prípravky na ochranu rastlín