Všestranný liek pre naše porasty

Aktuality
web_aktuality_amistar gold_rozmer_1132x637_16_ku_9.png

 

Ing. Renata Salavová, Syngenta Czech and Slovakia s.r.o.

 

Pre niekoho je Amistar Gold absolútne nevyhnutným pomocníkom pri riešení hubových chorôb v repke olejke. Niekto iný nedá dopustiť na jeho použitie v slnečnici alebo cukrovke. A čo napríklad pestovatelia pšenice, tritikale alebo raže? Tí si ho mohli vyskúšať po rozšírení použitia aj do týchto plodín. A nielen oni, ale aj pestovatelia maku, sóje, konope, ľanu, horčice, ľaničníka siateho, repy kŕmnej či pestreca ocenili rozšírenie registrácie na základe menšinového použitia. Jedno je isté, Amistar Gold má veľa využití a pozitívnych účinkov na zdravie rastlín.

 

Amistar Gold, tento širokospektrálny fungicíd prináša riešenie na boj s najdôležitejšími chorobami a zároveň zaisťuje stabilné úrody. Je to vďaka perfektne vyváženej formulácii obsahujúcej technológiu Amistar, konkrétne 125 g/l originálnej účinnej látky azoxystrobin a 125 g/l originálnej účinnej látky difenoconazole.

 

BEZPEČNÝ AZOL S NAJSILNEJŠÍM KURATÍVNYM ÚČINKOM

Účinná látka azoxystrobin je známa pre svoj pozitívny vplyv na vitalitu rastlín a systemické vlastnosti. Účinok je predovšetkým protektívny a pôsobí dlhodobo.

Difenoconazole je systémový azol s preventívnymi aj kuratívnymi účinkami a je považovaný za azol s najsilnejším kuratívnym účinkom. Podobne ako azoxystrobin je osvedčený v mnohých plodinách a prináša široké spektrum účinku.

Dávkovanie prípravku Amistar Gold je veľmi ľahko zapamätateľné. Do každej plodiny je určená dávka 1 l/ha. V obilninách je možnosť dávky 0,6 – 1 l/ha

 

KEDY OŠETRIŤ PESTOVANÚ PLODINU, ÚČINNOSŤ NA CHOROBY

V repke olejke smerujte ošetrenie predovšetkým do obdobia kvitnutia (BBCH 59 – 69). Je preukázaná vynikajúca účinnosť nielen voči bielej hnilobe, ale aj voči fómovej hnilobe a alternárii.

amistar_gold_repka_img_3970.jpg
neoset_kontrola_vs_am_gold_repka_img_3959.jpg
Amistar Gold - 1,0 l/ha, Rastislavice, ČR, 2023Neošetřená kontrola, Rastislavice, ČR, 2023

V pšenici, tritikale a raži výborne rieši napadnutie septoriózou pšenice, hrdzou pšeničnou a hrdzou plevovou. Použiť sa môže od obdobia vlajkového listu (BBCH 39) až do konca kvitnutia (BBCH 69).

Ochranu slnečnice voči bielej hnilobe môžete zabezpečiť v dvoch štádiách. Pre ochranu stoniek a listov zasiahnite v BBCH 20 t.j. na konci vývoja listov až začiatku predlžovania stonky. Zdravé úbory vám prinesie aplikácia v BBCH 53-55, v štádiu kedy je kvetenstvo (úbor) oddelené od najmladších listov. Je možné využiť obe aplikácie, ale pri dodržaní odstupu v intervale minimálne 21 dní.

Repu cukrovú a kŕmnu ošetrujte do rastového štádia kompletného pokrytia plodiny - listy pokrývajú 90 % pôdy (BBCH 39) až do termínu najneskôr 35 dní pred plánovaným zberom.

amistar_gold_cukrovka.jpg

 

kontrola_cukrovka_amistar_gold.jpg
Amistar Gold v cukrovej repe, ZS Nechanice, ČR, 2022Neošetrená kontrola, ZS Nechanice, ČR, 2022

O ostatných spôsoboch použitia v ďalších plodinách sa dozviete viac priamo z etikety prípravku prípadne z bližšieho popisu prípravku na web stránke Syngenta.

 

INFO: FUNGICÍD AMISTAR GOLD

INFO: ETIKETA AMISTAR GOLD (vyberte zo zoznamu platných etikiet)

 

BIELA HNILOBA - NEPRIATEĽ NAŠICH PORASTOV, BOHATEJ A ZDRAVEJ ÚRODY

Tento patogén prežíva v pôde v podobe čiernych sklerócií, ktoré sú zdrojom primárnej a sekundárnej infekcie ozimnej repky, kedy dochádza k infekcii koreňov a bázy stoniek mycéliom vyrasteným zo sklerócií (primárna infekcia) alebo askospórami patogéna aktívne uvoľňovanými na povrchu prípadne vo vrchnej vrstve pôdy (sekundárna infekcia). V tomto prípade sú príznaky napadnutia pozorované na nadzemnej časti rastliny (stonka, listy, vetvy i šešule).

 

INFO: VIAC O CHOROBE BIELA HNILOBA REPKY

 

biela_hniloba_repka.jpg
Biela hniloba v poraste repky

RÝCHLY NÁSTUP SEKUNDÁRNEJ INFEKCIE BIELEJ HNILOBY V PORASTOCH REPKY

Na prepuknutie sekundárnej infekcie je veľmi dôležitá teplota a vlhkosť pôdy, ktoré ovplyvňujú vyklíčenie a rast apotécií zo sklerócií a uvoľňovanie askospór. Odborná literatúra uvádza, že k zachyteniu askospóry na rastline, jej vyklíčeniu a vniknutiu do rastliny dochádza pri teplote medzi 15 až 20 °C a vlhkosti vzduchu v poraste 80 % a viac v priebehu troch dní. Tieto podmienky sú splnené obvykle tesne pred kvetom repky alebo v období kvitnutia. K rozvoju infekcie pri vyššej vzdušnej vlhkosti napomáhajú aj opadané korunné plátky a peľ, ktoré sa zachytia na listoch, kde sa stávajú zdrojom výživy pre klíčiace askospóry. Za päť až šesť týždňov po infekcii zaznamenáme prvé viditeľné príznaky napadnutia rastlín bielou hnilobou.

 

AKO ROZPOZNAŤ BIELU HNILOBU REPKY

Príznaky napadnutia rastlín môžeme pozorovať za priaznivých klimatických podmienok (teplo a vlhko) v počiatku druhej dekády júna, niekedy už koncom mája. Napadnutá časť stonky je sivasto zafarbená s charakteristickým zónovaním. Stonka je v mieste napadnutia dutá s belavým mycéliom huby. Neskôr sa v nej začínajú tvoriť typické, najskôr šedé, postupne hnedočierne útvary – 2 až 10 mm veľké skleróciá. Dochádza k prerušeniu vodivých ciest, stonka stráca pevnosť a napadnuté rastliny sa lámu. Menej časté sú situácie, kedy sa mycélium huby začne šíriť priamo zo sklerócií vo vrchnej vrstve pôdy a prerastá do koreňov, ktoré napáda spolu s bázou rastlín. Chýba koreňové vlásenie, pokožka sa zlupuje, vo vnútri koreňa nie sú začernalé cievne zväzky, ale nachádzajú sa tu skleróciá.

 

KAM ĎALEJ:

Fungicíd Amistar Gold

Biela hniloba repky

Biela hniloba slnečnice

Atlas chorôb, škodcov, burín