Overené riešenie proti chorobám v obilninách

Aktuality
web_aktuality_magnello_rozmer_1132x637_16_ku_9.png

 

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Czech and Slovakia

 

V druhej polovici vegetácie obilnín je veľmi dôležité sa zamerať na ochranu klasov a horných listových poschodí.  

Listové choroby, najčastejšie septorióza pšenice, hrdza pšeničná a helmintospóriová škvrnitosť, napádajú horné listové poschodia, poškodzujú listy a významne znižujú asimilačnú plochu. Ďalšie choroby, ako septorióza pliev a fuzariózy sa zase najčastejšie objavujú na klasoch, znižujú kvalitu produkcie. 

Pri fuzariózach klasov je produkované zrno ohrozené prítomnosťou mykotoxínov. 

 

Fuzariózy klasov ohrozujú zdravie ľudí aj zvierat

Obilniny môžu byť napadnuté fuzariózami  v priebehu celého vývojového cyklu.

Prvé príznaky napadnutia môžu byť viditeľné vo fáze zelenej zrelosti, kedy jednotlivé klasy zasychajú (pšenica, raž, tritikale). Niekedy môže dochádzať k zasychaniu celej hornej tretiny klasu. 

Fuzariózy klasov spôsobujú značné straty pri zbere (až 50 %). Navyše tiež znižujú kvalitu zrna, čo sa prejavuje napríklad nižšou výživovou hodnotou, zníženou klíčivosťou, alebo zvýšeným obsahom mykotoxínov v zrne, ako je napríklad deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA), ktoré sú veľmi nebezpečné a prinášajú po požití veľké zdravotné riziká pre ľudí aj zvieratá. 

Listové choroby aj fuzariózy sú z týchto dôvodov závažným problémom pre poľnohospodársku produkciu a spotrebiteľov potravín. Preto je dôležité venovať pozornosť prevencii a ochrane obilnín proti týmto chorobám.

 

MAGNELLO, unikátna kombinácia účinných látok

Magnello patrí medzi produkty vyššej úrovne, ktoré nie je potrebné dopĺňať tank-mix partnerom. Kombinuje v sebe dve účinné látky (difenoconazole a tebuconazole) a zaisťuje ako preventívny, tak kuratívny účinok. Účinná látka tebuconazole navyše pôsobí na patogén eradikatívne, čo znamená, že po aplikácii zastavuje jeho rast a rozvoj. 

 

VIAC O FUNGICÍDE MAGNELLO

 

Komplexné riešenie klasových chorôb 

Magnello poskytuje komplexnú ochranu proti fuzariózam klasov a tiež proti septorióze pliev, septorióze pšenice, helmintosporióza pšenice (DTR) a hrdze pšenice. Prípravok má vynikajúcu vedľajšiu účinnosť na černe, ktorých pôvodcom je huba Alternaria spp.

 

Magnello obr_2_fusarium_psenica_2.jpg
Predchádzajte takýmto fuzariózam na klase

 

Aj do tvrdej pšenice

Na fungicíd Magnello sa môžete spoľahnúť v porastoch viacerých obilnín. Je registrovaný aj do tvrdej pšenice ozimnej a jarnej. 

Samozrejmosťou je použitie v pšenici ozimnej a jarnej, raži ozimnej a jarnej, tritikale. 

 

magnello_obr_5_zdrava_horni_listova_patra.jpg
Zdravé horné listové poschodia ošetreného porastu fungicídom Magnello

 

Zvoľte vhodný termín aplikácie v porastoch obilnín 

Magnello môžete aplikovať od rastovej fázy začiatku klasenia (BBCH 51) až do konca kvitnutia (BBCH 69). 

Pri ochrane porastov proti listovým chorobám i fuzáriám v klase je možné zvoliť termín kedykoľvek od počiatku klasenia. 

Ochrana priamo proti fuzariózam klasov je najefektívnejšia, pokiaľ vykonávate aplikáciu v rastovej fáze plného kvitnutia. 

Je teda dôležité zvoliť optimálny termín aplikácie s ohľadom na rastovú fázu plodiny a poveternostné podmienky. Dávka fungicídu Magnello je 1 l/ha.

Rozhodujúce je preventívne ošetrenie klasu, pretože silný nástup infekcie nastáva v priaznivých poveternostných podmienkach (teplé a vlhké podmienky počas kvitnutia) a vedie ku skráteniu ideálnej doby pre účinnú aplikáciu. 

 

Nezabudnite na registráciu aj do repky 

Magnello je fungicídny prípravok s morforegulačným účinkom určený na ochranu repky. Reguluje výskyt fómovej hniloby a rast a vývoj repky ozimnej a repky jarnej s pozitívnym vplyvom na jej prezimovanie.

Pri jarnej aplikácii ošetrujte repku do rastovej fázy BBCH 31 (1. internódium viditeľné) do rastovej fázy BBCH 59 (prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté). V priebehu sezóny ošetrujte maximálne dvakrát (1x na jeseň, 1x na jar). 

Prípravok Magnello aplikovaný na jar alebo na jeseň má pozitívny vplyv na HTS a na úrodu.

 

KAM ĎALEJ:

Fungicíd Magnello

Atlas chorôb, burín a škodcov

Syngenta akadémia zameraná na pestovanie pšenice