Špičková fungicídna ochrana obilnín od jari po zber

Aktuality
web_aktuality_elatus_rozmer_1132x637_16_ku_9.png

 

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Slovakia s.r.o.

 

Fungicídna ochrana je jednou z najdôležitejších agrotechnických opatrení vykonávaných pri pestovaní všetkých druhov obilnín. Choroby obilnín, poškodzujúce steblá, listy aj klasy, výrazne limitujú úrodu a bohužiaľ tiež negatívne ovplyvňujú parametre kvality zrna.

 

Fungicídnej ochrane by mala byť venovaná pozornosť už od skorej jari, kedy je potrebné vykonať kontrolu porastov ozimných obilnín, vyhodnotiť zdravotný stav báz stebiel a prítomnosť listových chorôb a škvrnitostí. 

 

Začiatok stĺpkovania, čas pre prvé fungicídne ošetrenie a reguláciu porastu

V prípade, že v porastoch zaznamenáme zvýšený podiel zahnednutých báz, je nutné vykonať fungicídnu ochranu ihneď na začiatku stĺpkovania. Ideálne v spojení s prvou reguláciou porastu. Pre túto aplikáciu je vhodné využiť Unix 75 WG v kombinácii s regulátorom Moddus. Porasty ochránite nielen pred steblolamom, ale aj proti listovým chorobám (múčnatka a škvrnitosti). Súčasne, vďaka prípravku Moddus posilníte a skrátite bazálnu časť stebla a podporíte rozvoj koreňov.

 

Fáza vlajkového listu, siahnite po top fugicíde ELATUS Era

V oziminách je potom ďalším dôležitým termínom fungicídna aplikácia v období vlajkového listu, kedy ochránite nielen vlajkový list, ale aj listové poschodie F-1. Zdanlivo je na tento aplikačný termín ešte času dosť, avšak je veľmi vhodné si fungicídnu ochranu dobre naplánovať.

Perfektnou voľbou na ochranu horných listových poschodí je fungicíd ELATUS Era. Ide stále o najsilnejší fungicíd na trhu s prednosťami, ktoré iné fungicídy neponúkajú. Či už ide o kompletnú ochranu listov proti chorobám, dlhodobosť účinku alebo jeho fyziologické benefity.

 

Dôvody pre použitie fungicídu ELATUS Era​

  • SOLATENOL (účinná látka benzovindiflupyr) - najsilnejší SDHI fungicíd na trhu 
  • Špičková účinnosť na septoriózy a hrdze
  • Široké spektrum účinku proti všetkým hlavným listovým chorobám
  • Extrémna dlhodobosť účinku 
  • Kombinácia so silným azolom (prothiokonazolom)
  • Najdlhšie zelený list bez predĺženia vegetácie
  • Kompletná ochrana listu vedúca k vysokému výnosovému navýšeniu

 

Pokusy najlepšie preveria kvalitu prípravku

V pokusoch v roku 2023 fungicíd ELATUS Era opätovne potvrdil svoju silu. Zaistil vynikajúcu mieru ochrany porastov, a to aj vo veľmi komplikovaných situáciách.

Príkladom je jeho veľmi dobrá účinnosť pri silnej epidémii septoriózy pšenice a výborné potlačenie následnej silnej infekcie hrdze plevovej. Prítomnosť týchto chorôb viedla na neošetrenej kontrole až k úplnej nekrotizácii listov a veľmi výraznému zníženiu úrody. V tabuľke č. 1 je znázornený príklad vynikajúcej miery účinnosti pri silnom napadnutí na neošetrenej kontrole na obe spomínané choroby. Testovanie a hodnotenie bolo vykonávané na pokusnej stanici v Kujavách, ČR. V tabuľke č. 2 možno s kontrolou porovnať vplyv fungicídnej aplikácie na úrodu a kvalitatívne parametre zrna.

 

Tab. 1: Účinnosť fungicídu ELATUS Era na septoriózu pšeničnú a hrdzu plevovú pri extrémnom napadnutí. Aplikácia na vlajkový list (Kujavy, ČR, 2023). Hodnotené 53/40 dní po aplikácii fungicídov.

Účinnosť fungicídneho ošetrenia pri silnom napadnutí porastu

53 dní po aplikácii

40 dní po aplikácii

Septorióza pšeničná

 Hrdza plevová

priemer F0, F-1 

priemer F0, F-1 

Neošetrená kontrola - miera napadnutia patogénom (v %)

97,8

96,6

ELATUS Era - 0,8 l/ha - účinnosť (v %)

97,3

99,6

Bixafen/prothioconazole/spiroxamine - 1,0 l/ha - účinnosť (v %)

72,2

98,7

Fluxapyroxad/pyracostrobin - 0,75 l/ha - účinnosť (v %)

70,4

98,9

Pozn.: Pokus v pšenici ozimnej odroda Seladon, 2023. Aplikácia v BBCH 37/39. Fungicídne ošetrené v BBCH 31/32. Aplikácia v BBCH 61/65 nebola vykonaná.

 

Graf 2: Vplyv ošetrenia fungicídom ELATUS Era na úrodu a kvalitatívne parametre pšenice ozimnej po aplikácii na vlajkový list (Kujavy, ČR, 2023).

Vplyv fungicídneho ošetrenia na úrodu a kvalitatívne parametre pšenice ozimnej

Úroda (t/ha)

Objemová hmotnosť (kg/hl)

HTZ (g)

Neošetrená kontrola

7,5

74,5

38,0

ELATUS Era - 0,8 l/ha 

12,0

77,3

51,3

Bixafen + prothioconazole + spiroxamine - 1,0 l/ha 

11,6

76,7

48,7

Fluxapyroxad + pyracostrobin - 0,75 l/ha 

11,4

76,7

49,7

Pozn.: Pokus v pšenici ozimnej odroda Seladon, 2023. Aplikácia v BBCH 37/39. Fungicídne ošetrené v BBCH 31/32. Aplikácia v BBCH 61/65 nebola vykonaná.

 

FOTO: Pokusy Kujavy, 9.6.2023

 

po_elatus_0_8_3_low.jpg

 

po_elatus kontrola_3low.jpg
Pšenica ozimná, ošetrenie Elatus Era 0,8 l/haPšenica ozimná, neošetrená kontrola

 

Fugicídna ochrana jačmeňa jarného s prípravkom ELATUS Era

Pri fungicídnej ochrane jačmeňa jarného sa veľmi osvedčila aplikácia fungicídu ELATUS Era v BBCH 33. Tento variant fungicídneho ošetrenia zaisťuje dlhodobý účinok na choroby (hnedú, ramuláriovú aj rynchospóriovú škvrnitosť) a zároveň ochráni porast proti listovým chorobám až do zberu. Je potrebné len dohliadnuť na ochranu proti fuzariózam klasov - ak je potrebná. Veľmi osvedčený termín aplikácie je tiež v období vlajkového listu, v BBCH 37/39.

 

 

FOTO: Pokusy Kujavy, 29.6.2023

jj_elatus_0_8_low.jpg

 

jj_elatus kontrola_low.jpg

 

Jačmeň jarný Malz, ošetrenie Elatus Era 0,8 l/haJačmeň jarný Malz, neošetrená kontrola

 

Pri silnom tlaku múčnatky pomôže Archer

V prípade výskytu múčnatky trávovej v dobe pred aplikáciou, je dobré posilniť účinnosť ELATUS Era tank-mix kombináciou s fungicídom Archer, pokiaľ však múčnatka nie je ešte v poraste viditeľná a vykonávame preventívnu aplikáciu, ELATUS Era zaistí vynikajúcu účinnosť. 

Svoje opodstatnenie má tiež ochrana proti múčnatke aj pri odrodách s génom odolnosti Mlo. U odrôd s génom Mlo veľmi často vzniká reakcia na prítomnosť patogénu, ktorá sa prejavuje hnedými škvrnami. Dochádza k zníženiu asimilačnej plochy listov a redukcii fotosyntetickej aktivity listov, čo sa negatívne prejaví na úrode aj kvalite.

 

ELATUS Era - ďalšie benefity

ELATUS Era prináša taktiež fyziologické benefity – pozitívny vplyv na fotosyntézu, zvýšenie výťažnosti fotosyntézy vedie k lepšiemu ukladaniu asimilátov v zrne a vedie k produkcii s vysokou úrodou i kvalitou.

 

VIDEO: Čo hovoria zákazníci na náš výnimočný prípravok?

 

Najlepšia referencia pre každý prípravok je skúsenosť zákazníkov. A tak sme sa spýtali tých našich, ako sa im pozdávalo ošetrenie Elatusom Era. 

Výsledok? 

Jeden produkt = veľa benefitov. 

Napríklad je ideálnym fungicídom na jedno ošetrenie. 

Tento rok výhodne v balíčku s regulátorom rastu Elatus Era Moddus Flexi Pack.

 

PRE SPUSTENIE VIDEA KLIKNITE NA OBRÁZOK.

elatus_rozhovory2024_yt_mini.jpg

 

KAM ĎALEJ:

Fungicíd Elatus Era

Regulátor rastu Moddus

Fungicíd Unix 75 WG

Fungicíd Archer