You are here

Archer

Archer

Aktualizovaný:
08.04.2021

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulzný koncentrát

Novinka syngenta

STOP múčnatke v obilninách

  • Najsilnejší stop efekt na múčnatku
  • Veľmi rýchly nástup účinku
  • Dlhodobý účinok (3–4 týždne)
  • Vysoká odolnosť voči zmytiu dažďovými zrážkami, už hodinu po aplikácii 
  • Vynikajúci partner do tank-mixov
  • Možnosť zasiahnuť i v neskorších vývojových fázach (BBCH 30–55)

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Fenpropidin sa vyznačuje systémovými vlastnosťami - prevažná časť je absorbovaná v priebehu prvej hodiny po aplikácii. V rastlinách sa šíri smerom hore (akropetálne) transpiračným prúdom. Fenpropidin sa prejavuje výrazným eradikatívnym účinkom najmä
proti múčnatke trávovej. V prípade, že je aplikovaný do troch dní po zistení symptómov napadnutia, dokáže zabrániť ďalšiemu šíreniu patogéna a jeho prenikaniu do pletív hostiteľskej rastliny. Účinkuje veľmi dobre aj pri preventívnych aplikáciach. Fenpropidin
pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolu, avšak odlišným spôsobom ako azolové fungicídy. Má význam predovšetkým ako hodnotný antirezistentný prvok pri ochrane obilnín proti múčnatke trávovej.

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

archer

 

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA A UPOZORNENIA

V jačmeni jarnom a pšenici ozimnej sa prípravok používa proti múčnatke trávovej preventívne alebo pri objavení sa prvých príznakov choroby v období od fázy začiatku steblovania do stredu klasenia (BBCH 30-55). 
Ošetrenie je možné opakovať po 3 – 4 týždňoch v závislosti od podmienok a intenzity infekčného tlaku patogéna.

 

TANK-MIX KOMBINÁCIE

Na základe testov fyzikálno chemickej kompatibility je možné prípravok Archer kombinovať s väčšinou herbicídov, fungicídov, regulátorov rastu a aj s hnojivami. Neodporúčame kombináciu s hnojivom DAM vo vysokých dávkach (200 l/ha). Pred aplikáciou DAM je odporúčané urobiť skúšku miešateľnosti.

 

 

 

 

  • STOP múčnatke v obilninách