You are here

Pecari

Pecari

Aktualizovaný:
26.01.2022

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulzný koncentrát

 

Nedajte šancu hubovým ochoreniam

  • Veľmi dobrá účinnosť proti širokému spektru chorôb 
  • Rýchle preniká do vodivých pletív
  • Pôsobí stimulačne, čím podporuje zvýšenie úrod

 

Pôsobenie a spektrum účinku

Prípravok Pecari 300 EC obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole. Po aplikácii veľmi rýchle preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom. Prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolthiolinov a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu, ktorý je základným stavebným prvkom bunkových membrán. Tiež podobne ako strobiluríny pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

 

Použitie a dávkovanie

pecari

Praktické odporúčania a upozornenia

Prípravok sa aplikuje postrekom max. 2x za vegetačné obdobie, so 14 dňovým odstupom medzi aplikáciami. Množstvo postrekovej kvapaliny je 200-400 l/ha. 

Pri pestovaní obilnín v ošetrení proti hrdziam, septorióze, helmintosporióze pšenice, prípravok aplikujte preventívne alebo okamžite po zaznamenaní prvých príznakov chorôb, od konca odnožovania až po začiatok fázy kvitnutia (BBCH 25-61).

Pri dodržaní pokynov pre aplikáciu prípravok nemá nepriaznivý vplyv na úrodu alebo kvalitatívne parametre zozbieraných rastlinných produktov. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry!