Každý chce oziminy špičkovej kvality

Aktuality
celest syngenta

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.,Syngenta Czech

Ochrana osiva morením by mala byť bežnou súčasťou agrotechniky nielen pri množiteľských porastoch. Pôdou a osivom prenosné choroby je možné efektívne regulovať iba morením osiva, pretože foliárne aplikácie nie sú účinné alebo vykazujú veľmi obmedzenú účinnosť, a to iba v prípade niektorých patogénov. Zdravé zrno vysokej kvality je prioritou každého pestovateľa.

MORIDLO PRE VŠETKY DRUHY OBILNÍN

Moridlo Celest Trio Formula M je registrované do pšenice, jačmeňa, raže, tritikale a ovsa. Tvoria ho tri účinné látky: difenoconazole 25 g/l, fl udioxonil 25 g/l a tebuconazole 10 g/l. Účinné látky sú skombinované tak, aby zabezpečili vysokú toleranciu ku klíčiacim obilninám.

TROJITÁ SILA PRE ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINKU

FLUDIOXONIL

Širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom. Je čiastočne prijímaná semenami a obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. Zaisťuje predovšetkým ochranu proti plesni snežnej a rodu Fusarium spp., ale pôsobí aj na patogény rodu Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.

TRIAZOLY DIFENOCONAZOLE A TEBUCONAZOLE

Sú prijímané a následne translokované do klíčiacich a vchádzajúcich rastlín. Účinné látky prenikajú do zŕn s vodou v priebehu ich klíčenia, takže účinkujú proti chorobám, ktoré sú nielen na povrchu zrna, ale zasahujú proti pôvodcom chorôb žijúcich vo vnútornej časti zrna. Účinkujú predovšetkým proti snetiam (snete Tilletia spp., Ustilago spp.), ale dokážu tiež regulovať patogény rodu Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Účinná látka difenoconazole vykazuje excelentný účinok na sneť zakrpatenú (Tilletia controversa), tebuconazole je zase špecialista na prašnú sneť jačmennú (Ustilago nuda).

VYNIKAJÚCA ÚČINNOSŤ NA PLESEŇ SNEŽNÚ AJ SNEŤ

Moridlo Celest Trio Formula M účinkuje výborne proti fuzariózam (Fusarium spp.), ktoré spôsobujú úhyn klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Navyše pri ozimných obilninách významne znižuje výskyt fuzarióz, ktoré v priebehu zimy a skoro na jar spôsobujú pleseň snežnú a navyše sa spolupodieľajú na chorobách päty stebla (Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium avenaceum a i.).

Veľká výhoda moridla Celest Trio Formula M spočíva v účinku na všetky druhy snetí vrátane nebezpečnej sneti zakrpatenej alebo prašnej sneti jačmennej. V problematike snetí moridlo Celest Trio Formula M prekonáva aj prémiové riešenia.

Významne tiež reguluje pôvodcu prúžkovitosti jačmeňa (Pyrenophora graminea) a ďalšie závažné, osivom alebo pôdou prenosné choroby.

moridla, celest trio
Celest Trio Formula M dokáže skoro na jar významným spôsobom regulovať výskyt plesne snežnej v porastoch ozimín
moridla, celest trio
Neošetrená kontrola

FORMULA M – PRVOTRIEDNA KVALITA MORENIA

Moridlo Celest Trio Formula M navyše disponuje vylepšenou formuláciou – Formula M, ktorá prináša pre užívateľov moridiel výhody vo forme zdokonalenia technológie aplikácie moridla (zvýšená sypnosť osiva po namorení a jednoduchý systém aplikácie) a vyššou kvalitou namorenia osiva (rovnomerné namorenie).

Zaistite si špičkovú ochranu vašich porastov – namorte svoje ozimy moridlom Celest Trio Formula M.

KAM ĎALEJ:

Moridlá Syngenta

Moridlo Celest Trio Formula M

Moridlo Vibrance Gold

Moridlo Vibrance Duo

Časopis Syninfo