You are here

vibrance duo

Vibrance Duo

Aktualizovaný:
10.03.2022

Fungicídy

Moridlá

Ochrana rastlín

Balenie: 
20 l, 200 l
Zloženie: 
Formulácia: 
FS – moridlo vo forme stabilnej suspenzie

Silnejšie a zdravšie korene dostupné všetkým

  • Spoľahlivé moridlo pre všetky obilniny za dobrú cenu
  • Preukázateľný vplyv na zvýšenie objemu koreňovej hmoty
  • Registrácia na 11 chorôb vrátane koreňomora

 

Vibrance Duo je širokospektrálne fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie obilnín proti hubovým chorobám.

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Vibrance Duo je fungicídne moridlo obsahujúce dve účinné látky: sedaxane a fludioxonil. Účinkuje proti hospodársky významným škodlivým organizmom.

 

 

Sedaxane zo skupiny SDHI (inhibítor enzýmu sukcinát-dehydrogenázy), ktorý pôsobí v mitochondriálnom dýchacom reťazci húb. Zablokovaním činnosti sukcinát-dehydrogenázy dochádza k deštrukcii bunky, ktorá nie je energeticky zásobovaná. Sedaxane sa v rastline šíri transpiračným vodným prúdom v xyléme.

 

 

Fludioxonil zo skupiny fenylpyrrolov je účinná látka odvodená z pyrolnitrinu, prírodnej antimykotickej látky produkovanej pôdnymi baktériami rodu Pseudomonas spp. Fludioxonil inhibuje enzým protein kinázu, ktorý katalyzuje fosforyláciu regulačného enzýmu syntézy glycerolu. To inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil je kontaktná účinná látka, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom.

 

 

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

 

 vibrance duo

 

Vibrance Duo môže byť súbežne aplikovaný s CET M, pomocným prípravkom na morenie osív, pomocou technológie 100% aplikačný proces, podľa pokynov na použitie pomocného prípravku.

 

 

 

 

Rooting Power

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROOTING POWER TECHNOLÓGIA

 

Účinná látka sedaxane bola vyvinutá nielen na ochranu koreňov a mladých rastlín v kritickom období ich vývoja proti hubovým patogénom, ale tiež pre maximálny priaznivý účinok na rast a vývoj koreňového systému. Vďaka mohutnému koreňovému systému môže rastlina naplno využiť svoj genetický potenciál už od úplného počiatku vegetácie, dokáže lepšie odolávať biotickým a abiotickým škodlivým činiteľom (stresu) a vytvoriť tak robustný základ na dosiahnutie vysokej úrody.

Skúsenosti počas rozsiahleho testovania produktu v laboratórnych, skleníkových a poľných podmienkach jasne preukázali priamy vplyv sedaxanu na viditeľne silnejšie a zdravšie korene. Korene sú dlhšie, zdravšie, koreňové vlásenie je mohutnejšie, dochádza ku skoršiemu „naštartovaniu“ rastliny, priaznivému vplyvu na skoršie vzchádzanie a priaznivému vplyvu na fyziologické procesy v rastline.

• Silné a zdravé korene
• Odolnosť voči stresovým situáciam vďaka mohutnému koreňovému systému
• Vyššia istota prezimovania
• Lepšia vitalita rastlín
• Maximalizácia genetického potenciálu

 

 

 

 


 

 

UNIKÁTNA FORMULÁCIA PRÍPRAVKU FORMULA M

 

Vďaka tejto technológii došlo k optimalizácii rozpúšťadiel vo formulácii prípravku s cieľom zdokonaliť technológiu aplikácie a ešte viac zlepšiť parametre kvality namorenosti osiva. Zlepšuje sa sypnosť ako čerstvo namoreného, ešte vlhkého osiva,
tak aj suchého namoreného osiva, čo vedie k zvýšeniu kapacity morenia v priemere o 15 % v podmienkach veľkých prevádzok. S technológiou „Formula M“ je možné používať menej vody. Pri diskontinuálnych moričkách (napr. Rotostat) sa skracuje doba potrebná pre sekundárne domorenie. Výsledky Heubach testov na prašnosť preukázali výrazné zníženie prašnosti nielen pri procese morenia, ale aj pri manipulácii s namoreným osivom. V dôsledku menších strát moridla vplyvom oteru nie je osivo podmorené, zlepšuje sa aj rovnomernosť namorenia a tiež výsledná farebnosť osiva.

 

 


 

 

PREUKÁZATEĽNÝ VPLYV NA ZVÝŠENIE OBJEMU KOREŇOVEJ HMOTY

 

vibrance duo

 

 

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Ovos

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž jarná

Raž ozimná

Tritikale