You are here

celest trio formulam logo syngenta

Celest Trio Formula M

Aktualizovaný:
28.02.2022

Fungicídy

Moridlá

Balenie: 
20 l, 200 l
Zloženie: 
Formulácia: 
FS – moridlo vo forme stabilnej suspenzie

Daj prednosť kvalitnej ochrane osiva

  • Univerzálne moridlo pre všetky druhy obilnín
  • Unikátne spojenie troch účinných látok zabezpečuje vynikajúcu účinnosť proti širokému spektru hubových chorôb
  • Formula M - najmodernejšia technológia pre zlepšenie kvality morenia osiva

 

Celest Trio Formula M je komplexné trojzložkové fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie, určené na ochranu osiva pšenice, jačmeňa, raže, tritikale a ovsa s vysokým stupňom účinnosti proti dôležitým chorobám obilnín prenosným osivom a pôdou. Poskytuje osivu a klíčiacim rastlinám obilnín veľmi kvalitnú a spoľahlivú ochranu zrna aj mladých rastlín.

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Celest Trio Formula M je fungicídne moridlo obsahujúce tri účinné látky: difenoconazole, fludioxonil a tebuconazole, ktoré sa ideálne dopĺňajú v účinku proti jednotlivým patogénom. Účinné látky boli vybrané a skombinované tak, aby boli vysoko tolerantné ku klíčiacim obilninám.

Fludioxonil zo skupiny fenylpyrrolov je širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom. Je čiastočne prijímaná semenami a obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. Fludioxonil je svojou charakteristikou a účinkom príbuzný prírodným antimykotickým látkam (napr. pyrrolnitrin), ktoré produkujú niektoré pôdne baktérie rodu Pseudomonas. Tieto prírodné antimykotiká boli laboratórne syntetizované a upravené tak, aby bol zabezpečený ich dlhodobý reziduálny účinok a ďalšie dôležité vlastnosti potrebné pre formuláciu komerčných prípravkov. Fludioxonil svojím účinkom napodobňuje procesy, ktoré prebiehajú v prírode a tým eliminuje hospodársky významné druhy húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Difenoconazole zo skupiny triazolov je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinku. Je prijímaná semenami a následne translokovaná do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Účinkuje proti hospodársky významným druhom húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (napr. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Má jedinečný účinok na mazľavú sneť zakrpatenú (Tilletia controversa).

Tebuconazole je širokospektrálna, systémovo pôsobiaca triazolová účinná látka. Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii biosyntézy ergosterolu, ktorý je potrebný na stavbu bunkových membrán. Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov. Je príjímaná klíčiacimi rastlinami a v nich je translokovaná akropetálne. Účinná látka preniká do zŕn s vodou v priebehu ich napučiavania, takže účinkuje proti chorobám, ktoré sú nielen na povrchu zrna, ale zasahuje proti pôvodcom chorôb žijúcich vo vnútri zrna.

 

DAJTE PREDNOSŤ KVALITNEJ OCHRANE

  • Registrácia pre všetky významné druhy obilnín
  • Vysoký stupeň účinnosti proti najdôležitejším chorobám prenosným osivom a pôdou
  • Spoľahlivá a bezkonkurenčná dlhodobosť účinku vďaka 3 účinným látkam
  • Mimoriadne priaznivá tolerancia k osivu a klíčiacim rastlinám
  • Pozitívny vplyv na rovnomernosť a rýchlosť vzchádzania a dobrú zdravotnú kondíciu počas zimy
  • Zabezpečuje vitálny rast po zime, čím zvyšuje úrodový potenciál obilnín

 

ŠPIČKOVÁ FORMULÁCIA PRÍPRAVKU – „Formula M“

Moderná formulácia, ktorá zlepšuje priľnavosť moridla ku zrnu a tým minimalizuje opadávanie zaschnutého moridla z osiva a zabezpečuje rovnomernú a dokonalú pokryvnosť osiva. Vďaka tejto technológii došlo k ďalšej optimalizácii rozpúšťadiel vo formulácii prípravku s cieľom zdokonaliť technológiu aplikácie a ešte viac zlepšiť parametre kvality namorenosti osiva. Zlepšuje sa sypnosť jednak čerstvo namoreného ešte vlhkého osiva, ale aj suchého namoreného osiva, čo má za následok zvýšenie kapacity morenia v priemere o 15 % vo veľkoprevádzkových podmienkach. S technológiou „Formula M“ je možné používať menej vody. U diskontinuálnych moričiek (napr. Rotostat) sa skracuje doba potrebná pre sekndárne domorenie. Výsledky Heubach testov na prašnosť preukázali výrazné zníženie prašnosti nielen pri procese morenia, ale aj pri manipulácii s namoreným osivom. V dôsledku menších strát moridla vplyvom oteru nie je osivo podmorené a zlepšuje sa aj rovnomernosť namorenia a tiež výsledná farebnosť osiva.

 

Celest Trio

 

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Ovos

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž ozimná

Tritikale

  • Daj prednosť kvalitnej ochrane osiva - Unikátne spojenie troch účinných látok zabezpečuje vynikajúcu účinnosť proti širokému spektru hubových chorôb. - Formula M – najmodernejšia technológia pre zlepšenie kvality morenia osiva.