You are here

Ježatka kuria

Ježatka kuria
Echinochloa crus-galli

Buriny

Plodiny


  • Kukurica Siata
  • Mak siaty
  • Cibuľa
  • Cukrová repa
  • Repa kŕmna
  • Kapusta
  • Mrkva kŕmna
  • Okrasné dreviny
  • Ovocné škôlky

Zaradenie škodlivého činiteľa


Jednoklíčnolisté buriny

Popis


Jednoročná lipnicovitá tráva tvoriaca metliny. Kvetenstvo je lata tvorená hroznovitými alebo pretrhovanými zloženými klasmi.
Výskyt: teplomilná burina, v okopaninách, ruderálna flóra. Predovšetkým na obrobených a vlhkých pôdach s vyššou zásobou živín. Prispôsobivý na rozmanité klimatické, pôdne a pestovateľské podmienky
Životnosť v pôde: maximálne 5 rokov
Rozmnožovanie: semenami, 400 (200–1 000) semien/rastlina
Škodlivosť: najvýznamnejšia burinová tráva s vysokou konkurencieschopnosťou

Rozlišovacie znaky


najmladší list: zvinutý
čepeľ listu: lysá, často s belavou strednou žilkou, okraje často zvlnené
pošva listu: takmer uzavretá, plochá, po stranách stlačená
jazýček: nemá

Obdobie vzchádzania


Klíčivosť: jar
Min. teplota klíčenia: 10-15 °C
Hĺbka klíčenia: plytko