You are here

milagro banner syngenta

Milagro 4 SC

Aktualizovaný:
15.04.2021

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - suspenzný koncentrát

Optimálne riešenie pre vašu kukuricu

  • Výborný účinok proti pýru plazivému a jednoročným trávovitým burinám
  • Vhodný TM partner pre viacero herbicídov proti dvojklíčnolistovým burinám
  • Vysoká tolerancia k hybridom kukurice až do 8 listov

Pôsobenie a spektrum účinku

Prípravok Milagro 4 SC je selektívny herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín pre postemergentné ničenie pýru plazivého, trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Účinkuje proti jednoročným trávovitým burinám, ako sú napr. ježatka kuria, ovos hluchý, moháre, proso siate v štádiu 3–4 listov, proti vytrvalým trávovitým burinám, ako sú napr. pýr plazivý v štádiu 3–4 listov, alebo cirok halepský vzchádzajúci z rhizómov pri výške 30 cm. Jednoročné širokolistové buriny, ako sú napr. láskavce, horčica roľná, durman obyčajný, portulaka zeleninová, ničí v štádiu 2–4 pravých listov.

Ochrana kukurice

Pre zabezpečenie najlepšieho účinku sa doporučuje aplikovať herbicíd Milagro 4 SC za teplého a vlhkého počasia v dobe aktívneho rastu burín. O úspechu ošetrenia rozhoduje vývojová fáza burín a nie vývojová fáza kukurice. Herbicídny účinok môže byť zoslabený v prípade, že aplikácia bola urobená za chladného alebo dlhodobejšieho suchého počasia alebo na zoslabnutý porast kukurice vplyvom nevhodných pôdnych či poveternostných podmienok alebo zlou výživou.
Jednoročné buriny: Za účelom ničenia jednoročných burín je optimálnym termínom
štádium 3–4 listov tráv (vrátane prosa, ježatky kurej, mohárov a ovsa hluchého) a 2–4
listov dvojklíčnolistových burín. Odporúčaná dávka je 1,0 l/ha.

Kukurica

  • Optimálne riešenie pre vašu kukuricu - Výborný účinok proti pýru plazivému a jednoročným trávovitým burinám. - Účinný proti celej rade odolných dvojklíčnolistových burín. - Vysoká tolerancia k hybridom kukurice až do 8 listov.