You are here

teridox banner syngenta

Teridox 500 EC

Aktualizovaný:
18.11.2021

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulzný koncentrát

Naozaj široký záber

  • Dlhodobý reziduálny účinok na široké spektrum burín
  • Vysoká selektivita k repke ozimnej a repke jarnej
  • Výborný účinok na rumančeky a parumanček nevoňavý

Teridox 500 EC je v ysoko selektívny herbicíd do repky ozimnej, k torého účinná látka brzdí klíčenie burín a je prijímaná prostredníctvom koreňov, klíčkov a klíčnych lístkov.

Odporúčania pre aplikáciu

K posilneniu účinnosti prípravku Teridox 500 EC na lipkavec odporúčame TM aplikáciu s herbicídom Command 36 CS. Teridox 500 EC a povolené TM kombinácie aplikujte ihneď po zasiatí repky, najneskôr však do 3 dní po sejbe na dobre pripravený povrch pôdy bez hrúd a pozberových zvyškov. Zrážky v priebehu 2 týždňov po aplikácii priaznivo ovplyvňujú herbicídnu účinnosť prípravku. Dávka vody 400–600 l/ha.

Informácia pre pestovateľa

Preemergentná aplikácia prípravku Teridox 500 EC ako aj ostatných pôdnych herbicídov si vyžaduje dažďové resp. závlahové zrážky v množstve 10–15 mm do 14 dní od aplikácie, inak môže dôjsť k zníženiu účinnosti prípravku. Takisto pri nedodržaní jemnej štruktúry pôdy (nerovný povrch s väčšími hrudami), môže dojsť k zníženiu účinnosti prípravku.

Aplikačné okno prípravku Teridox 500 EC

teridox1

Repka olejná jarná

Repka olejná ozimná

  • Naozaj široký záber