You are here

dual gold syngenta

Dual Gold 960 EC

Aktualizovaný:
04.12.2019

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulzný koncentrát

Overené a flexibilné použitie

  • Jedinečný partner do TM kombinácií
  • Bez známok fytotoxicity na rastlinách slnečnice, aj na ľahkých pôdach
  • Vynikajúca cena hektárového ošetrenia
  • Vynikajúci reziduálny účinok hlavne proti prosovitým trávam
  • Široké aplikačné okno

Dual® Gold 960 EC brzdí klíčenie a vzchádzanie burín krátko po začatí ich klíčenia. Účinná látka je prijímaná prostredníctvom koleoptyle, klíčkov a koreňov.
Dual® Gold 960 EC má vynikajúcu selektivitu voči slnečnici.

Pôsobenie a spektrum účinku

Dual® Gold 960 EC je špecificky pôsobiaci herbicíd proti prosovitým trávam, predovšetkým ježatke kurej, mohárom, prstovkám, prosu atď. Stredne citlivé buriny sú láskavce, kapsička pastierska, rumančeky, hluchavka purpurová, hviezdica prostredná, mätonohy, ovos hluchý, lipnice. Jeho účinnosť proti ďalším dvojklíčnolistovým burinám sa dá zvýšiť v kombinácii s inými prípravkami. Na povrchu pôdy vytvára fotostabilný ochranný film. Na dosiahnutie zodpovedajúceho herbicídneho účinku je žiaduca dostatočná vlhkosť pôdy.

Pri pestovaní slnečnice v Clearfield® technológii odporúčame aplikáciu prípravkov Dual® Gold 960 EC (PREEM) v dávke 1,4 l/ha a následne Listego® 1,2 l/ha (POST, vo fáze 2-6 listu slnečnice) alebo Listego® Plus 1,8-2,0 (POST vo fáze 2-8 listu slnečnice).

dual_gold1

Bôb

Cukrová repa

Hrach

Kukurica

Lupina

Repa kŕmna

Repka olejná ozimná

Slnečnica

Sója

Šošovica

  • Overené a flexibilné použitie