You are here

callisto logo syngenta

Callisto 100 SC

Aktualizovaný:
23.02.2022

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - suspenzný koncentrát

Rýchlo vyčistí vaše pole

  • Zabudovaný nový a unikátny komplex listových zmáčadiel
  • Vynikajúca účinnosť aj na niektoré prerastené dvojklíčnolistové buriny
  • Zvýšená účinnosť na ježatku kuriu

 

 

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Účinná látka mesotrione obsiahnutá v prípravku Callisto 100 SC patrí do chemickej skupiny triketónov. Mesotrione je inhibítorom p-hygroxyphenyl pyruvate dioxygenázy elementárne zasahujúcí do metabolizmu biosyntézy karotenoidov. Je prijímaný listami aj koreňmi, v rastlinách sa šíri akropetálne a bazipetálne. Účinok sa prejavuje zbelením listov a nekrózami meristematických pletív zasiahnutých burín. Prvé symptómy sú viditeľné po 5–7 dňoch. Zasiahnuté buriny odumierajú po dvoch týždňoch.

 

SPEKTRUM ÚČINKU na základe Syngenta pokusov

callisto 100 sc

 

POUŽITIE A DÁVKOVANIE

callisto 100 sc

 

 

CALLISTO 100 SC - OCHRANA KUKURICE

Ošetrenie je možné urobiť ako preemergentne, tak skoro-postemergentne. Optimálny termín aplikácie je skoro postemergentne. Jednoročné dvojklíčnolistové buriny sa ošetrujú od fázy BBCH 12 (2 pravé listy) do fázy BBCH 14 (4 pravé listy). V neskorších fázach kukurice môžeme odporúčať TM s Milagrom 4 SC p re posilnenie účinku na t rávy. Prípravok Callisto 100 SC má v sebe zabudovaný unikátny komplex zmáčadiel, a preto nie je potrebné používať ďalší adjuvant. Prípravok možno aplikovať iba jedenkrát za sezónu. Callisto 100 SC použite okrem bežných burín zvlášť na tých lokalitách, kde sa vyskytujú láskavce, fialka roľná, ktoré prípravok ničí v štádiu 2–4 listov.

 

CALLISTO 100 SC - TANK-MIX KOMBINÁCIA

Pri preemergentnej a skoro postemergentnej aplikácii pre zabezpečenie účinku proti neskoro vzchádzajúcim prosovitým trávam (druhá a tretia vlna) použite kombináciu Callisto 100 SC 1,0 l/ha + Dual Gold 960 EC 1,25 l/ha.

 

Prípravky použiteľné do tank-mix zmesí s prípravkom Callisto 100 SC:

 


 

 

callisto milagro pack

 

Balíček na POST ošetrenie 20 ha kukurice proti burinám

Obsahuje: 20 litrov Callisto 100 SC + 30 litrov Milagro 4 SC

Prednosti použitia:

  • najefektívnejšie riešenie vzídených burín v kukurici
  • vynikajúco kontroluje celé spektrum jednoročných a trvácich trávovitých burín a aj jednoročných a trvácich dvojklíčnolistových burín ako sú ježatky, pýr, cirok, prosá,
  • prstovky, pohánkovec ovíjavý, ľulok čierny, hluchavky, pichliač, palina, a i. (kompletné spektrum je uvedené v tabuľke Spektrum účinku)
  • vysoká selektivita voči kukurici bez jej fytotoxického poškodenia
  • prípravok Callisto 100 SC sa vyznačuje aj pôdnym reziduálnym účinkom na jednoročné dvojklíčnolistové buriny
  • na rozdiel od iných prípravkov s účinnou látkou nicosulfuron nespôsobuje Milagro 4 SC v pýrohubnej dávke v kombinácii s prípravkom Callisto 100 SC žiadnu fytotoxicitu na listoch kukurice

Viac informácií: TU


 

 

 

NÁHRADNÉ A NÁSLEDNÉ PRODUKTY

callisto 100 sc

1 - Je to možné v prípade, ak je hodnota pH pôdy vyššia ako 6 (nevysievajte, ak je pH pôdy nižšie)
2 - V prípade veľmi suchej sezóny nevysievajte
3 - Situácia v bežnej poľnohospodárskej praxi nenastáva

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kukurica

  • Rýchlo vyčistí vaše pole - Zabudovaný nový a unikátny komplex listových zmáčadiel. - Vynikajúca účinnosť aj na niektoré prerastené dvojklíčnolistové buriny. - Zvýšená účinnosť na ježatku kuriu.