You are here

arcade syngenta

Arcade 880 EC

Aktualizovaný:
10.03.2022

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulgovateľný koncentrát

Osvedčené partnerstvo

  • Kombinácia overených látok
  • Možnosť preemergentnej a skorej postemergentnej aplikácie
  • Výrazné rozšírenie a posilnenie spektra účinku
  • Riešenie rezistentných populácií metličky

PÔSOBENIE A SPEKTRUM ÚČINKU

Účinná látka prosulfocarb je príjmaná prostredníctvom meristematických pletív klíčka a koreňa buriny, kde v meristematických pletivách brzdí predlžovací rast a delenie buniek. Hlavný účinok je dosiahnutý príjmom účinnej látky cez hypokotyl buriny. Účinná látka prosulfocarb je neprchavá, preto nehrozí poškodenie trvalých kultúr v okolí výparom účinnej látky.

Mechanizmus účinnej látky metribuzinu je založený na inhibícií fotosyntézy vo fotosystéme II u citlivých burín. Metribuzin je príjmaný koreňmi, stonkami, listovou plochou. V rastlinách je rozvádzaný systémovo a prevažne xylémom, menej floémom.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 200 - 400 l/ha.
Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.
Maximálna dávka prípravku 1 x 5 l/ha, t.j. 400 g/ha účinnej látky metribuzin a 4000 g/ha účinnej látky prosulfocarb.


Dávku 4 l/ha aplikujte preemergentne (pred vzídením burín ako aj plodiny) maximálne do rastovej fázy, kedy byľ preniká na povrch pôdy (BBCH 09) alebo skoro postemergentne, maximálne však do rastovej fázy vyvinutého 1. listu na hlavnej stonke (BBCH 09-11).

Dávku 5 l/ha aplikujte preemergentne (pred vzídením burín ako aj plodiny) maximálne do rastovej fázy, kedy byľ preniká na povrch pôdy (BBCH 09), a to na pozemkoch silne zaburinených mrlíkmi alebo pohánkovcom ovíjavým.

Prípravok Arcade 880 EC pri skorej postemergentnej aplikácii použite v nasledujúcich rastových fázach burín: jednoročné trávy (ježatka kuria) a jednoročné dvojklíčnolistové buriny maximálne do 2 listov (BBCH 12).

Prevažnou väčšinou odrôd zemiakov je prípravok Arcade 880 EC dobre tolerovaný, pri aplikácii rešpektujte odrodovú citlivosť zemiakov voči účinnej látke metribuzin. Predpokladom dobrej účinnosti prípravku je dostatočná pôdna vlhkosť, herbicíd by mal byť aplikovaný pred zrážkami. Na pôdach s vyššou absorpčnou schopnosťou a na pôdach s vysokou náchylnosťou na vysychanie povrchových vrstiev nemožno vylúčiť zníženú účinnosť.

 

SPEKTRUM ÚČINKU na základe Syngenta pokusov

arcade

 

Zemiaky