Silná trojka pre jarné odburinenie obilnín

Aktuality
syngenta-sk-inz-axial-avoxa-camaro-1132x637px.jpg

 

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D., Syngenta Slovakia s.r.o.

 

Buriny patria ku škodlivým činiteľom s pravidelným výskytom, bez ohľadu na ročník, pozemok aj pestovanú plodinu. Vyskytujú sa v porastoch každoročne. Sú ku kultúrnej plodine vysoko konkurenčné a majú schopnosť presadiť sa aj v silných, zapojených porastoch. Máme pre vás riešenie v trojici spoľahlivých prípravkov.

 

V obilninách môže prítomnosť burín výrazne ovplyvniť kvalitu zrna a úrodu. Obilniny patria k plodinám pomerne náročným na úrodnosť pôdy a dostupnosť vlahy, prítomnosť burín je potom pri pestovaní obilnín logicky silne limitujúcim faktorom. 

Medzi najčastejšie vyskytujúce sa buriny ozimných obilnín patrí metlička obyčajná (Apera spica-venti), fialky, harmančekové buriny, veroniky, hluchavky, lipkavec obyčajný, mak vlčí, kapustovité buriny a ďalšie. Tieto buriny sa môžu presadiť aj v jarných obilninách. 

V jarinách môžeme predpokladať menší výskyt maku vlčieho, nevädze poľnej alebo metličky obyčajnej, naopak musíme očakávať výskyt jarných druhov ako sú napríklad ovos hluchý, pohánkovec ovíjavý, horčica roľná, alebo mrlík biely.

 

Regulácia trávovitých burín

Škodlivosť trávovitých burín je významná. V prípade silného zaburinenia môžu straty na úrode dosiahnuť až 80 %. Ako bolo spomenuté, medzi najviac zastúpené druhy s najvyššou škodlivosťou patrí v ozimných obilninách metlička obyčajná, na jar je to ovos hluchý. V posledných rokoch sa tiež rozširujú ďalšie ozimné trávovité buriny, ktorých škodlivosť nie je zanedbateľná, predovšetkým stoklasy alebo psiarka roľná.

 

Axial 050 EC – prvotriedna účinnosť na trávy, bezpečnosť k plodine na prvom mieste

Jedným z praktických a vysoko efektívnych riešení pri regulácii tráv v jarnom období je využitie graminicídov. Axial 050 EC obsahuje účinnú látku pinoxaden, ktorá je vysoko efektívna proti širokému spektru tráv, vrátane populácií rezistentných voči ALS-inhibítrom. Výhodou je, že pinoxaden je prijímaný výhradne cez listy, má mimoriadne priaznivý environmentálny profil, vďaka ktorému je možné produkt aplikovať aj na pozemky s obmedzením alebo zákazom aplikácie herbicídov s reziduálnym pôsobením.

 

axial_testovanie rezistentnej metlicka_akcia.jpg

 

Vynikajúci účinok na burinné trávy v komplikovanejších podmienkach

Výhodou herbicídu Axial 050 EC je nielen jeho registrácia do širokého spektra obilnín (pšenica – vrátane dvrdej a špaldovej, jačmeň, raž a tritikale), ale aj jeho široké aplikačné okno (BBCH 11 – BBCH 39). Je tiež nenáročný na podmienky pri aplikácii. Možno ho aplikovať v rozsahu teplôt 1-25 °C. Vysoká efektivita účinnosti aj bezpečnosť k plodine sú samozrejmosťou.

VIAC O HERBICÍDE AXIAL 050 EC.

 

Avoxa - stále inovatívna a jedinečná, poradí si s odolnejšími druhmi tráv

Avoxa je mimoriadne vhodná na reguláciu odolnejších burinných druhov, ako sú stoklasy alebo psiarka roľná. Tento herbicíd môžete použiť do porastov pšenice, raže a tritikale. Aplikácia je možná do druhého kolienka obilniny. Na reguláciu odolných burín odporúčame dávku 1,8 l/ha. Pri metličke obyčajnej a ovse hluchom postačí dávka 1,35 l/ha.

avoxa_metlicka stoklas_graf.jpg

Avoxa je prvým a stále jediným herbicídom, ktorý obsahuje kombináciu účinných látok zo skupiny inhibítorov ACCasy (pinoxaden) a inhibítorov ALS (pyroxsulam). Pri regulácii trávovitých burín využíva synergický efekt oboch obsiahnutých účinných látok, ktorý zvyšuje efektivitu herbicídneho zásahu a súčasne znižuje riziko vývoja rezistencie. Zároveň ako jediný herbicíd určený proti stoklasom nemusí byť kombinovaný s adjuvantom, a to vďaka prepracovanej formulácii.

VIAC O HERBICÍDE AVOXA.

CENOVO VÝHODNÝ BALÍČEK AVOXA CAMARO PACK.

 

Regulácia dvojklíčnolistových burín s herbicídom Camaro

Pokiaľ ste u ozimín nestihli vykonať herbicídne ošetrenie na jeseň, je nutné v jarnom období zaistiť elimináciu dvojklíčnolistových burín a to čo najskôr, aby sa obmedzil ich konkurenčný vplyv.

Na tento účel je veľmi vhodný herbicíd Camaro. Možno ho u ozimín (pšenica, jačmeň, tritikale) aplikovať od začiatku odnožovania. Camaro je možné využiť aj v jačmeni jarnom, tu ho môžete aplikovať od rastovej fázy BBCH 12. Aplikačné okno potom u všetkých obilnín ukončuje rastová fáza druhého kolienka (BBCH 32). Zastavenie rastu citlivých dvojklíčnolistových burín je po aplikácii veľmi rýchle, čo oceníte predovšetkým pri herbicídnom ošetrení ozimín. Typické symptómy poškodenia buriny (abnormality rastu, zmena farby) sú viditeľné už po 7-10 dňoch od aplikácie.

VIAC O HERBICÍDE CAMARO.

 

Ako postupovať v prípade, keď potrebujeme z porastu odstrániť dvojklíčnolistové buriny aj trávy

V prípade súčasného výskytu dvojklíčnolistových aj trávovitých burín máme rôzne možnosti. Buď odporúčame použiť Camaro v sekvenčnom ošetrení s herbicídom Axial 050 EC. Toto riešenie je vhodné do všetkých obilnín vrátane jačmeňov. V sekvenčnom ošetrení je potrebné dodržať odstup medzi aplikáciami a neaplikovať oba herbicídy súčasne.

Ďalšou možnosťou je aplikovať Camaro v tank-mix kombinácii s herbicídom Avoxa. Môžete tak spraviť v pšenici ozimnej, tritikale a raži. Dávka herbicídu Avoxa je závislá od druhu trávovitých burín, ako už bolo popísané vyššie. Výhodou tank-mix kombinácie herbicídov Camaro a Avoxa je rýchle a efektívne odstránenie burín v jednom vstupe, veľmi široké spektrum účinku a posilnenie účinku na niektoré dvojklíčnolistové buriny (veroniky, fialky).

 

Kvalitne a cenovo ešte výhodnejšie 

Aj tento rok sme spojili prípravky Avoxa a Camaro do cenovo výhodného balíčka Avoxa Camaro Pack. Je určený na ošetrenie 50 hektárov obilnín, pričom sa v balíčku nachádza 55 litrov Avoxa a 30 litov Camaro.

avoxa_camaro_pack.jpg

 

Ďalej môžete ušetriť pri nákupe väčších XL balení prípravkov Avoxa a Axial 050 EC. XL balíčky, žadajte u svojho distribútora.

 

KAM ĎALEJ:

Herbicíd Axial 050 EC

Herbicíd Avoxa

Herbicíd Camaro

Cenovo výhodné balíčky 2024

Článok: Tri prípravky pre jarné odburinenie obilnín

Videá: Syngenta Akadémia

Obchodní zástupcovia pre prípravky na ochranu rastlín