You are here

NOVINKY v morení obilnín

Aktuality
01.07.2020
obilniny, psenica, moridla

Mgr. Katarína Dikáczová, Syngenta Slovakia

Moridlo je akási sudička pri zrode plodiny. Osivu obilnín dáva do vienka silu v raste koreňovej sústavy a schopnosť odolať mnohým škodlivým činiteľom. Tento rok prinášame novinku v morení. Dva prípravky, ktoré sa postarajú o silný a zdravý koreňový základ, na ktorom môžete stavať svoju úrodu.

 

moridla, vibrance gold

Ako aj samotný názov naznačuje, Vibrance Gold vám sľubuje zlato a teda určitú výnimočnosť, jedinečnosť a istotu v pestovaní obilnín. V novembri 2011 bol ocenený zlatom v kategórii Najlepší produkt v ochrane rastlín, v prestížnej medzinárodnej súťaži Agrow Award. Toto vedecké uznanie vystihuje vysokú hodnotu, ktorú spoločnosť Syngenta prináša pre výskum silnejších a zdravších koreňov  (Global Root Health Network).

 

AKÉ SÚ PRÍNOSY MORIDLA VIBRANCE GOLD PRE PESTOVATEĽOV?

• Najdôležitejším benefitom je nepochybne podpora zdravého koreňového systému, ktorý je zabezpečený technológiou Rooting Power. Ten má významný vplyv na rovnomerné klíčenie rastlín, lepšie prezimovanie, jednoduchšiu regeneráciu na jar, vyššiu odolnosť proti stresom a lepší fyziologický stav rastlín.

• Unikátna kombinácia troch moderných účinných látok (sedaxane, fludioxonil, difenoconazole) sa navzájom dopĺňa a posilňuje v účinku. Hovoríme o tzv. synergickom pôsobení.

• Tri rôzne mechanizmy účinku vám zabezpečia dokonalý prístup k antirezistentnej stratégii.

• Unikátna formulácia prípravku „Formula M“.

• Úplne nová účinná látka sedaxane bola vyvinutá špeciálne pre morenie obilnín.

• Moridlo má priaznivý vplyv na fyziologické procesy v rastline (vyššia úroveň asimilácie/fotosyntézy, vyššia odolnosť proti stresu).

• Bezkonkurenčná dlhodobosť účinku.  

• Získate riešenie primárnych infekcií septoriózy plevovej (Septoria nodorum)

• Mimoriadna tolerancia k ošetrenému osivu.

• Najvyššia možná úroveň ochrany ošetrovaného osiva a mladých rastlín v kritickom období ich vývoja.

• Rýchlejšie naštartovanie resp. prebudenie zrna a tým aj urýchlenie vzchádzania.

• Prispieva k znižovaniu obsahu mykotoxínov v potravinovom reťazci.

 

SILA ÚČINNÝCH LÁTOK

Účinná látka sedaxane je širokospektrálna, systémová účinná látka vyznačujúca sa ideálnou pôdnou mobilitou, tzn. že vytvára ochrannú zónu, ktorá zostáva neustále v kontakte s koreňovou zónou mladej rastliny. Podľa rôznych pôdnych a zrážkových podmienok sa môžu tieto charakteristiky výrazne líšiť, čomu sa sedaxane dokáže prispôsobiť a zostáva vždy v oblasti koreňovej zóny (nedochádza k preplavovaniu do spodných vrstiev). Poskytuje tak mladým rastlinám v kritickom období ich vývoja tú najvyššiu možnú ochranu proti napadnutiu hubovými patogénmi.

Fludioxonil je svojou charakteristikou a účinkom príbuzný prírodným antimykotickým látkam (napr. pyrrolinitrinu), ktoré produkujú niektoré pôdne baktérie rodu Pseudomonas. Tieto prírodné antimykotiká boli laboratórne syntetizované a upravené tak, aby bol zabezpečený ich dlhodobý reziduálny účinok a ďalšie dôležité vlastnosti potrebné pre formuláciu komerčných prípravkov. Fludioxonil svojim účinkom napodobňuje procesy, ktoré prebiehajú v prírode a eliminuje hospodársky významné druhy húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.).

Difenoconazole je systémovo pôsobiaca triazolová účinná látka so širokým spektrom účinku. Je prijímaná semenami a následne translokovaná do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Účinkuje proti hospodársky významným druhom húb z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (napr. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Jediná účinná látka na trhu spoľahlivo účinná na sneť zakrpatenú (Tilletia controversa), ktorá je v posledných rokoch rastúcim problémom.

 

BIOSTIMULAČNÝ VPLYV Ú.L. SEDAXANE NA KORENE

moridla, vibrance gold

 

 

moridla, vibrance duo

Našim ďalším spoľahlivým širokospektrálnym fungicídnym moridlom rovnako využívajúcim všetky prednosti technológie Rooting Power je Vibrance Duo. Obsahuje dve účinné látky, sedaxanefludioxonil. Vďaka nim je zabezpečená kvalitná ochrana osiva obilnín proti hospodársky najvýznamnejším škodlivým organizmom.

Výkonnosť moridla je podložená výsledkami z pokusov a laboratórnych štúdií. Je registrovaný na 11 chorôb vrátane koreňomora.

Vibrance Duo môže byť súbežne aplikovaný s CET M, pomocným prípravkom na morenie osív, pomocou technológie 100% aplikačný proces.

 

moridla, vibrance duo

Silný koreňový systém ošetreného osiva moridlom Vibrance Duo (vľavo), kontrola (vpravo).

 

PRÍZNAKY NAPADNUTIA KOREŇOMOROM

O tom, že má toto ochorenie zvyšujúci sa výskyt je známa vec. Napáda a likviduje klíčiace osivo, v neskoršom štádiu poškodzuje rastliny. Ďalej narúša tvorbu koreňového systému, čím dochádza u napadnutých rastlín k poruchám príjmu vody a živín, čo môže mať v konečnom dôsledku vplyv na zníženie úrody až o 50 %. Jedinou ochranou je dodržiavanie správnej technológie pri pestovaní plodín a z hľadiska chemického ošetrenia je to jednoznačne morenie osiva.

Rastliny ošetrené moridlom Vibrance Duo (prípadne moridlom Vibrance Gold) majú silný, zdravý a bohatý koreňový systém, čo im umožňuje lepšie prijímať vodu a živiny a taktiež odolávať stresovým podmienkam.

 

moridla, vibrance, korenomor

Slabo vyvinutý koreňový systém v dôsledku napadnutia koreňomorom

 

Podrobnejšie informácie k revolučným moridlám Vibrance ako aj špecifikácie k použitiu a dávkovaniu nájdete v Plodinovom katalógu Syngenta, prípadne na našej webovej stránke. Neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov, ktorí vám radi poradia.

 

 

Kam ďalej

Vibrance Gold

Vibrance Duo

Obchodní zástupcovia Syngenta