You are here

Nedajte hubovým chorobám v obilninách šancu

Aktuality
07.05.2015

Relatívne teplé počasie je prerušované občasnými dažďami a to vytvára predpoklad pre výskyt hubových chorôb najmä v porastoch, ktoré ešte neboli fungicídne ošetrené.

 

AMISTAR® XTRA - istota spoľahlivého účinku za výhodnú cenu

Sezóna na Vašich poliach už konečne opäť beží míľovými krokmi a v teplejších oblastiach sú už ozimné obilniny v štádiu steblovania. Porasty ozimín sú relatívne pekné, vitálne, jarné obilniny práve naplno štartujú svoju vegetáciu. Ráz počasia je v tomto období premenlivý. Relatívne teplé počasie je prerušované občasnými dažďami a to vytvára predpoklad pre výskyt hubových chorôb najmä v porastoch, ktoré ešte neboli fungicídne ošetrené.

Práve v takomto období je ideálna možnosť využiť kombinované prípravky na ošetrenie proti hubovým chorobám. Spoločnosť Syngenta Vám ponúka riešenie v podobe fungicídu Amistar® Xtra, ktorý obsahuje strobilurin (azoxystrobin) a triazolovú zložku (cyproconazole). Pomer účinných látok v prípravku je nastavený tak, že zabezpečuje optimálny fungicídny účinok proti širokému spektru chorôb.

Pôsobenie azoxystrobinu je dlhodobé a dokáže chrániť rastlinu pred vznikom infekcie po dobu troch až ôsmych týždňov. Azoxystrobin je známy aj ako ochranná účinná látka s najlepším zeleným efektom, vďaka ktorému porasty vydržia dlho zelené.
Cyproconazole sa vyznačuje rýchlym prienikom do pletív a vysokou systémovou účinnosťou.

Amistar® Xtra sa v obilninách používa preventívne alebo na začiatku infekcie v dávke 0,5 - 0,75 l/ha. Prípravok je možné miešať pre spoločnú aplikáciu formou tankmixu takmer so všetkými bežne používanými herbicídmi, fungicídmi, insekticídmi, rastovými regulátormi a kvapalnými hnojivami.

Okrem obilnín nájde Amistar® Xtra uplatnenie aj pri pestovani repky olejnej, slnečnice a cukrovej repy.

Zastavte choroby obilnín už na začiatku infekcie aplikáciou fungícidu Amistar® Xtra. Teplá a suchá jar sú ideálne pre výskyt hrdzí v porastoch obilnín. Hnedá škvrnitosť sa v súčasnosti vyskytuje najmä v porastoch jačmeňa ozimného.