Jesenné ošetrenie obilnín

Aktuality
pšenica

Ako správne aplikovať herbicídy do obilnín na jeseň?

 

Na účinok herbicídov v obilninách vplýva niekoľko významných faktorov. Ktoré to sú?

 

1. Pôdna vlhkosť - dôležitá predovšetkým u PRE a EPOST aplikácií

Aplikovať na vlhký povrch pôdy, slabé zrážky neškodia

Vysoké úhrny zrážok môžu preplaviť herbicídne účinné látky mimo zónu klíčenia burín a poškodiť plodiny

Pri suchu môže účinnosť herbicídov zlyhávať, pretože účinná látka sa nedostáva do kontaktu s klíčiacou burinou

 

2. Spracovanie pôdy

Povrch pôdy musí byť dobre pripravený - bez hrúd

Nemalo by sa vyskytovať veľké množstvo pozberových zvyškov 

herbicídy pôda jeseň

Naše odporúčania

Herbicíd Triviza a herbicíd Boxer.

triviza_400 x 135.jpg

 

 

 

 

 

TRIVIZA - KOMPLEXNÉ SPEKTRUM ÚČINKU PRE VŠETKY OZIMNÉ OBILNINY

Triviza spoľahlivo pôsobí proti širokému spektru bežných burín, ale aj odolnejších druhov ako sú pakosty, veroniky, zemedym či fialky a hravo si poradí tiež s výmrvom repky a slnečnice.  Ani trávovité buriny nie sú pre Trivizu problémom, vhodná je predovšetkým pre herbicídnu reguláciu metličky obyčajnej, uplatní sa taktiež pri regulácii psiarky lúčnej alebo lipnice ročnej. Triviza je registrovaná do všetkých obilnín s výnimkou ovsa.

 

Triviza

 

 

 

 

 

  

BOXER - SKVELÝ PRE SÓLO APLIKÁCIE, IDEÁLNY PARTNER DO TANK-MIX KOMBINÁCIÍ

Pri aplikácii do pšenice ozimnej, jačmeňa ozimného, raže ozimnej a tritikale spoľahlivo účinkuje na trávovité i dvojklíčnolistové buriny vzídené na jeseň pri preemergentnej alebo skorej postemergentnej aplikácii do dvoch listov plodiny (BBCH 13).  Sólo aplikácia herbicídu Boxer v dávke 3,0 l/ha je vhodná na reguláciu trávovitých aj dvojklíčnolistových burín. Pre posilnenie účinku na dvojklíčnolistové buriny je vhodné Boxer doplniť tank-mix partnerom (napr. pendimethalin, tribenuron-methyl alebo diflufenican + pendimethalin). Tank-mix kombinácia zaisťuje výbornú účinnosť na všetky dvojklíčnolistové buriny.

Boxer je registrovaný tiež pre použitie v zemiakoch, slnečnici, sóji a niektorých druhov zeleniny.

 

 

KAM ĎALEJ:

Leták Triviza

Prípravok Boxer