TRIVIZA, regulácia burín už na jeseň

Aktuality
syngenta-sk-inz-triviza-1132x637-px.jpg

 

Včasná jesenná regulácia burín je veľmi potrebná a oveľa vhodnejšia, efektívnejšia a ekonomicky prínosnejšia ako jarné herbicídne ošetrenie. Preto neváhajte, regulujte buriny už na jeseň. Siahnuť môžete po herbicíde Triviza.

 

Hoci ozimné obilniny patria medzi plodiny s vysokou schopnosťou potláčania burín, táto ich vlastnosť sa prejaví až v neskorších fázach vegetácie. Po zasiatí sú porasty (a to nielen tie skoro vysiate) vystavené vysokému konkurenčnému tlaku burín. A práve v tomto období potrebujú určitý čas k optimálnemu zapojeniu. Pokiaľ v tomto veľmi krátkom čase buriny neodstránime, môžu byť porasty ozimín práve konkurenčným pôsobením burín negatívne ovplyvnené.

 

Spoľahlivá a súčasne šetrná regulácia burín na jeseň

Náš nový produkt Triviza je trojzložkový herbicíd (chlortoluron, diflufenican, pendimethalin) s excelentným účinkom na široké spektrum burín. Každá z účinných látok má iný mechanizmus pôsobenia, takže sa účinné látky výborne doplňujú. Všetky tri sú prijímané burinnými rastlinami cez pôdu i cez hypokotyl alebo listami burín. U jednotlivých účinných látok sa len líši pomer príjmu cez pôdu alebo list.

 

Riešenie širokého spektra burín

Triviza spoľahlivo pôsobí proti širokému spektru bežných burín, ale aj odolnejších druhov ako sú pakosty, veroniky, zemedym či fialky a hravo si poradí tiež s výmrvom repky a slnečnice.  Ani trávovité buriny nie sú pre Trivizu problémom, vhodná je predovšetkým pre herbicídnu reguláciu metličky obyčajnej, uplatní sa taktiež pri regulácii psiarky lúčnej alebo lipnice ročnej.

Triviza je registrovaná do všetkých obilnín s výnimkou ovsa.

 

Porast ošetrený herbicídom Triviza v dávke 2,0 l/ha, pokus Hořice 2022

Neošetrená kontrola, pokus Hořice 2022

 

Použitie a dávkovanie

Použitie je možné v pšenici ozimnej, ječmeni ozimnom, tritikale a raži v rastovej fáze plodiny BBCH 10 - 13, t.j. vo fáze tvorby prvého až tretieho listu. Najvyššia účinnosť sa dosiahne, ak sa prípravok použije krátko po vyklíčení obilnín (od tvorby 1. listu BBCH 10) a pri dostatočnej vlhkosti pôdy.

Použitie je veľmi jednoduché, Trivizu aplikujte v dávke 2,0 l/ha. Navyše ju môžete bez problémov aplikovať v tank-mix kombinácii s inými herbicídmi či insekticídmi. Pre posilnenie účinku na psiarku alebo aj na lipkavec odporúčame použitie v kombinácii s našim prípravkom Boxer.

Účinné látky

diflufenikan 40 g/l

chlorotoluron 250 g/l

pendimethalin 300 g/l

FormuláciaSC - suspenzný koncentrát
Maximálny počet aplikácii v plodine1 x na jeseň
Aplikačná dávka prípravku2,0 l/ha
Dávka vody200 - 400 l/ha

Triviza je veľmi šetrná k plodine, príznaky fytotoxicity sa v porovnaní s ostatnými produktmi pre jesenné ošetrenie obilnín vyskytujú minimálne. Na základe výsledkov našich pokusov ide o jeden z najšetrnejších herbicídov.

 

KAM ĎALEJ:

Herbicíd TRIVIZA

Leták TRIVIZA

Etiketa TRIVIZA

MSDS TRIVIZA