You are here

topas logo syngenta

Topas 100 EC

Aktualizovaný:
26.01.2021

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulzný koncentrát

Spoľahlivé riešenie múčnatky

  • Preventívny aj kuratívny účinok
  • Dokonalá ochrana aj nových prírastkov
  • Vhodný tank-mix partner do širokého spektra kombinácií

Pôsobenie a spektrum účinku

Rýchly systémový účinok – už 30 minút po aplikácii je 40 % účinnej látky vo vnútorných pletivách a do 24 hodín po aplikácii je absorbované maximum účinnej látky.

Kuratívny účinok – pôsobí na múčnatku a chrastavitosť v počiatočných štádiách formovania haustórií.

Pri odrodách viniča náchylných na múčnatku a v lokalitách s vyšším výskytom múčnatky v predchádzajúcom roku sa osvedčilo použitie TM kombinácie s prípravkom Thiovit® Jet + Topas® 100 EC v dávke 4 kg + 0,25 l/ha. Účinná látka sa v rastline pohybuje akropetálne a tým zabezpečuje ochranu nových prírastkov.

Odporúčania pre aplikáciu

Topas® 100 EC patrí k základným fungicídnym prípravkom proti múčnatke a chrastavitosti. Jadroviny proti chrastavitosti ošetrujte prípravkom Topas® 100 EC v bloku 2-3 ošetrení po sebe. Odporúčame TM kombinácie prípravku Topas® 100 EC s kontaktnými fungicídmi. Topas® 100 EC používajte od začiatku vegetácie a ďalej v priebehu celej sezóny. Ošetrujte predovšetkým p reventívne. Odporúčaná dávka vody je 1000 l /ha, v závislosti od použitia aplikačnej techniky, vývojovej fázy viniča a za podmienky dokonalého pokrytia porastu postrekovou kvapalinou. Počas vegetačnej doby aplikujte maximálne 3 x. Interval medzi aplikáciami - 10 dní (jadroviny), 8 dní (vinič).

Topas® 100 EC - penconazole - najrýchlejší triazol, rýchlosť prieniku účinnej látky do listu

topas1

Jadroviny

Vinič

  • Spoľahlivé riešenie múčnatky